Blogga

Vad betyder Aldersbedomning?

Vad betyder Åldersbedömning?

En medicinsk åldersbedömning handlar om att bedöma en individs ålder kronologiskt eller utifrån specifika åldersgränser. Medicinsk åldersbedömning används bland annat inom idrott, för adopterade barn, i brottmål och för barn utan vårdnadshavare (BUV, ”ensamkommande”).

Hur gammal är jag i hemlandet?

Det är i första hand skriftlig bevisning som används för att bedöma den sökandes ålder. Skriftlig bevisning kan vara en giltig passhandling eller annan identitetshandling som är utfärdad av en behörig myndighet i hemlandet.

Vad krävs för att göra en medicinsk åldersbedömning?

Att göra en medicinsk åldersbedömning är frivilligt. Det betyder att du inte behöver göra den om du inte vill. Om du vill göra en medicinsk åldersbedömning behöver du lämna ett skriftligt samtycke som du och din gode man undertecknar.

Kan ålder avgöras på?

Det finns ingen metod som med 100-procentig säkerhet kan identifiera vuxna som vuxna och barn som barn. I det rättsmedicinska utlåtandet om ålder som skickas till Migrationsverket framgår metodens säkerhet i bedömningen av personens ålder relativt 18-årsgränsen.

Hur gamla är de ensamkommande barnen?

– Det är naturligtvis enstaka personer, men de är definitivt mellan 30 och 40 år, säger han. Det finns omkring 31 000 asylsökande ensamkommande barn inskrivna hos Migrationsverket i nuläget.

Vad betyder medicinsk åldersbedömning?

En medicinsk åldersbedömning är ett komplement till övrig bevisning om den sökandes identitet och vägs in i Migrationsverkets samlade bedömning av den sökandes ålder. Om ingen medicinsk åldersbedömning kommer in till Migrationsverket fattas ett tillfälligt beslut om ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet.

När kan Migrationsverket erbjuda medicinsk åldersbedömning?

Det är viktigt att komma ihåg att medicinsk åldersbedömning erbjuds i de fall där den sökande inte på annat sätt kunnat göra sannolikt att hen är under 18 år. Medicinsk åldersbedömning är en del av den totala bevisningen som används för att göra en sammantagen bedömning av om en person gör sin ålder sannolik.

Hur många ensamkommande har utvisats?

Av dem som sökte asyl under hösten 2015 hade 50 595 personer ännu inte fått beslut i asylfrågan i januari 2017. Av dem var 16 627 ensamkommande barn. Av dem som väntade på beslut hade 40 492 personer ännu inte fått påbörja sin asylutredning i januari 2017. Av dem var 14 933 ensamkommande barn.

Hur många afghaner bor i Sverige?

Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2018 i Sverige sammanlagt cirka 52 000 personer födda i Afghanistan. 2019 bodde det i Sverige sammanlagt 71 384 personer som antingen själva var födda i Afghanistan eller hade minst en förälder som var det.

Hur många flyktingar återvänder?

Politiska beslut har sedan påverkat möjligheten att ta sig till Sverige och antalet asylsökande har minskat. Restriktioner under pandemin gjorde att antalet asylsökande minskade ytterligare under 2020 och 2021. Antalet asylsökande under 2021 är det lägsta under hela 2000-talet, drygt 11 000 personer.

Share this post