Blogga

Vad gor en ungdomsarbetare?

Vad gör en ungdomsarbetare?

Ungdomskonsulenter arbetar med ungdomars utveckling och delaktighet i olika vardagskontexter, exempelvis på grund-, gymnasie- och folkhögskolor, fritidsgårdar, ungdomshem, HVB-hem och inom olika föreningar, bl a i idrottsföreningar.

Hur arbetar en familjebehandlare?

Familjebehandlare samtalar med ungdomar och deras föräldrar och även med andra familjemedlemmar som syskon, mor- och farföräldrar och med övriga personer som är viktiga för de berörda ungdomar, både i enskilda samtal och med hela familjer. Ibland deltar familjebehandlare i aktiviteter som utflykter, studiebesök mm.

https://www.youtube.com/watch?v=zCjyWOXD4Ag

Vad tjänar en Ungdomscoach?

Dela

Län Medellön Medelålder
Skåne 24.500 kr 40 år
Uppsala 29.600 kr 30 år
Västra Götaland 32.000 kr 32 år

Vad behöver man för utbildning för att jobba på behandlingshem?

För att arbeta som behandlingsassistent eller behandlingspedagog krävs ofta eftergymnasial utbildning. Utbildningarna är ett till två år långa och finns på Folkhögskolor och som yrkeshögskoleutbildningar. Utbildning till socialpedagog på högskolenivå finns på ett par orter i landet.

Hur blir man Ungdomscoach?

Utbildning. Eftergymnasial utbildning, helst på högskola/universitet eller lång gedigen erfarenhet av att arbeta med ungdomar krävs. Du kan t. ex vara utbildad Socionom, Studie- och yrkesvägledare eller Beteendevetare eller ha en annan utbildning med pedagogisk eller beteendevetenskaplig inriktning.

Vad är en Ungdomscoach?

Vad gör en ungdomscoach? Vi jobbar med att stötta dig som är ungdom i de fritidsaktiviteter och projekt som du vill vara med i. Det innebär att du som ungdom kan ta kontakt med oss och planera in en aktivitet, som sedan sker på mötesplatsen eller någon annanstans i kommunen.

Vilka jobbar på behandlingshem?

Behandlingsassistenter kan arbeta på en institution, men man kan också arbeta med barn, ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv. Det kan till exempel vara på ett behandlingshem eller ungdomshem. Arbetsplatserna drivs oftast i privat regi, men vissa drivs av stat, kommun och landsting.

Vad kan socialpedagog jobba med?

En socialpedagog kan arbeta med vård och behandling men också med förebyggande arbete inom till exempel socialtjänst, psykiatri, kriminalvården, behandlingshem och i grund- och gymnasieskolan. I stort sett handlar det om att tillsammans med den du möter hitta vägar till förändring och utveckling.

Vad krävs för att jobba som Socialsekreterare?

Utbildning. En vanlig väg till yrket Socialsekreterare är att utbilda sig till Socionom. Då studerar du på Socionomprogrammet, som motsvarar 3,5 års heltidsstudier på högskola / universitet. Men det finns även exempel på att personer med en annan högskoleutbildning, exempelvis med fil.

Share this post