Blogga

Vad gor man pa en Endokrinmottagning?

Vad gör man på en Endokrinmottagning?

Här utreder och behandlar vi ett stort spektrum av hormonella sjukdomar. Rubbningar i sköldkörteln och bisköldkörteln tillhör de vanligare. För att komma till oss behöver du en remiss, antingen från din husläkare eller en specialistläkare.

Hur blir man endokrinologi?

För studenter på kursen Fördjupningskurs i endokrinologi (7,5hp) kurskod 2LK141

 1. Kursbeskrivning. Kursen inleds med basseminarier kring diagnostik och behandling av olika endokrina sjukdomstillstånd.
 2. Övergripande kursmål.
 3. Undervisningsformer.

Hur får man remiss till endokrinolog?

Med egen vårdbegäran kan du själv skicka in en remiss till specialistmottagningarna i länet (gäller ej specialisttandvården). Du kan antingen logga in på 1177.se för att använda e-tjänsterna eller fylla i en pappersblankett.

Vad betyder ordet endokrin?

endokriʹna organ (av endo- och grekiska kriʹnō ’avsöndra’), körtlar som bildar hormoner och insöndrar dessa till blodet. Hormonerna utövar sin verkan i andra endokrina körtlar och i andra vävnader i kroppen.

Vilka sjukdomar kan behandlas på en Endokrinologisk avdelning?

Diabetes, osteoporos, fetma och olika sköldkörtelsjukdomar är allmänna endokrina sjukdomar.

Vilka sjukdomar hör till endokrina sjukdomar?

Viktiga endokrina organ är hypofys, sköldkörtel, binjure, bukspottkörtel och könskörtlar, men även lever, benstomme, fett- och muskelvävnad m.m. är endokrint aktiva organ. Vanliga endokrinologiska sjukdomar är diabetes, sköldkörtelinsufficiens, störningar i fettämnesomsättningen samt osteoporos.

Vad är det endokrina systemet?

Endokrina körtlar är körtlar som producerar och utsöndrar hormoner direkt till blodet. Hormoner är ämnen som styr mycket av det som händer i kroppen som hur vi växer, när vi kommer i puberteten och kroppens balans av vätska och salter.

Vilka organ ingår i det endokrina systemet?

De körtlarna kallas även endokrina organ….De här är några av kroppens hormonbildande organ och celler:

 • hypofysen och hypotalamus.
 • tallkottkörteln.
 • sköldkörteln.
 • bisköldkörtlarna.
 • njurarna.
 • binjurarna.
 • Langerhans öar i bukspottkörteln.
 • äggstockarna och testiklarna.

Hur uppstår endokrina sjukdomar?

Endokrina sjukdomar, hormonsjukdomar eller systemiska endokrina sjukdomar är en grupp sjukdomar i endokrina systemet, som beror på dysfunktionella hormonkörtlar och ofta visar sig som för höga eller för låga hormonvärden i blodet.

Vad är metabola sjukdomar?

Ämnesomsättningssjukdomar eller metabola sjukdomar, avser en grupp sjukdomar som orsakas av en störning av ämnesomsättningens (metabolismen) essentiella nutrienter, såsom aminosyror, kolhydrater och lipider.

Share this post