Blogga

Vad gor vajern till Katastrofbromsen?

Vad gör vajern till Katastrofbromsen?

Vajern förhindrar att släpvagnen slingrar sig fram. Vajern förstärker kopplingen av dragkroken och kulhandsken. Katastrofbromsvajern finns som en extra säkerhet vid körning med bil och släpvagn. Om släpet av någon anledning skulle lossna och hoppa av dragkulan aktiveras katastrofbromsen via vajern som sitter fast.

Hur ska man sätta Katastrofvajern?

Dags för katastrofvajern som ska fästas i öglan på dragkroken – viktigt! Och om bilens dragfäste saknar ögla ska katastrofvajern surras runt dragkroken och fästas i sig självt. Dra åt öglan så att den kniper tätt runt dragkroken.

Vad händer om Katastrofbromsen ansätts?

På släpen finns även ”katastrofbroms” rycker man ut duo-matik kopplingen (luftkopplingen) så ansätts färdbromsen på alla hjul (P-broms brukar normalt bara sitta på 2 axlar). När sedan lufttrycket försvinner så slår ju P-bromsen i automatiskt.

Vad gör man när man typar upp ett släpvagn?

För att få typa ner vikten på ditt släpfordon måste en fysisk förändring äga rum. Har du ett släp med ett VOV, TSV eller T nummer har du tur för då behöver du bara byta kulkoppling /kulhandske till rätt vikt. Du kan även byta däckdimension till rätt vikt.

Vad händer med släpvagnens bromsar när du lossar Duomatic kopplingen?

När du lossar duomatik kopplingen så slår släpets katastrofbroms till (= färdbromsen bromsar släpet med hjälp av tryckluft) …. ena delen av ”bryselventilen” är ”rangerventil” (ofta svart knopp) den släpper färdbromsen (= sätter den ur spel) så att släpen kan flyttas utan att vara kopplat till en lastbil.

Vad medför alltför lågt Kultryck för ekipagets köregenskaper?

Lågt kultryck beror oftast på att du lastat för mycket långt bak på släpet vilket gör att den inte har lika bra grepp på vägen och därför ökar vältningsrisken. Lågt kultryck kan innebära körförbud på ekipaget. Högt kultryck beror på att man har lastat för mycket långt fram på släpvagnen.

Måste man ha vajer på släp?

Alla bromsade släpvagnar måste vara utrustade med en katastrofbroms. Bromsen kopplas med en vajer, så kallad katastrofvajer, till bilen. Om släpvagnen lossnar sträcks vajern och släpvagnen bromsas. Om släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg måste den vara utrustad med färdbroms.

Vad händer om man ansätter Brysselventilen?

Vad menas med stel dragstång?

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn. Skylten till vänster förbjuder trafik med släpvagn (rörlig dragstång/framaxel), däremot är trafik med släpkärra (stel dragstång) och påhängsvagn (även kallad semitrailer) tillåten.

Vad kostar det att typa om en släpvagn?

Detta gör att denna process kan kosta mellan 6000 till 11 000kr beroende på förutsättningarna ovan. Vi åtar oss gärna uppdraget att genomföra hela processen och då tillkommer en mindre avgift för vårt arbete. Ring oss gärna och kolla vad som gäller för just ditt släp så hjälper vi dig att hitta bästa sätt.

Share this post