Blogga

Vad hander om en aktie blir uppkopt?

Vad händer om en aktie blir uppköpt?

Om du säljer aktierna får du antingen kontanter eller aktier i det nya företaget om bolaget blir uppköpt. Om du förkastar budet kan det hända att aktierna blir tvångsinlösta. Det inträffar om majoritetsägaren förvärvar 90% eller mer av aktierna och önskar köpa resterande utestående aktier.

Hur går tvångsinlösen till?

Tvångsinlösen innebär att du som minoritetsägare tvingas sälja dina aktier, trots att du inte accepterat erbjudandet. Det kan ske när det köpande bolaget har fått in mer än 90 procent av rösterna i det uppköpta bolaget.

Hur mycket sjunker en aktie efter utdelning?

Om du äger aktien på en förutbestämd avstämningsdag får du utdelning. Vilket datum avstämningsdagen är beslutas av årsstämman. Före avstämningsdagen kan aktiekursen stiga något, i väntan på att utdelningen ska komma. Efter avstämningsdagen sjunker ofta kursen med lika många kronor som aktieutdelningen gav.

Varför faller SBB?

I det svenska nyhetsflödet dominerade den fortsatta rapportperioden. Fastighetsbolaget SBB redovisade bättre kvartalssiffror än väntat för så väl driftöverskott som hyresintäkter. Bolaget spår ett resultat på 8:10 kronor per stamaktie A och B för 2022, en minskning från 8:47 kronor 2021. Aktien backade 12,6 procent.

Vad gör att aktien går upp och ner?

Aktier (och börsen) går upp och ner på grund av variationer i tillgång och efterfrågan. Om fler investerare vill köpa en aktie är det ett tecken på hög efterfrågan som så småningom driver priserna högre. På samma sätt, om fler investerare vill sälja, är det ett tecken på högt utbud, vilket driver priserna lägre.

Vad händer när en aktie byter börs?

Med avnotering menas att ett bolag, vars aktier tidigare handlats på en reglerad marknad, slutar handlas där. Läs mer om vad det innebär att vara ett börsnoterat bolag här. Antingen kan bolaget själv ansöka om att dess aktier ska avnoteras, eller så sker det genom beslut från börsen.

När kan man sälja aktier efter utdelning?

Du kan sälja aktien på X-dagen och ändå ha rätt till utdelningen. Du kan sälja då eftersom det tar två likviddagar innan du har skrivits ut ur aktieboken och inte längre är ägare till aktien.

Är SBB köpvärd?

SBB: DNB MARKETS HÖJER RIKTKURSEN TILL 31 KR (26) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) DNB Markets höjer riktkursen för SBB till 31 kronor från 26 kronor. Rekommendationen sälj upprepas. Det framgår av en analys.

När rapporterar SBB?

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) offentliggjorde sin årsredovisning för 2021 den 1 april 2022.

Share this post