Blogga

Vad ingar i resekostnader?

Vad ingår i resekostnader?

Vanliga resekostnader kan vara

  • Hotell (12% moms)
  • Parkeringsavgifter (25% moms)
  • Tågbiljetter (6% moms)
  • Flygbiljetter inom Sverige (6% moms)
  • Flygbiljetter utomlands (Momsfritt)
  • Traktamenten.
  • Milersättning (18:50 kr/mil avdragsgillt)

Hur söker man reseersättning?

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften.

Vad ska milersättning täcka?

Ersättningar för bil i tjänsten Arbetsgivaren kan ersätta dig med 18:50 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Vad är reseersättning?

Reseersättning är en kostnadsersättning från arbetsgivaren till den anställde i samband med tjänsteresor. Ersättningen är skattefri om inte schablonbeloppen överskrids. Reseersättningen ska betalas ut i god tid så att den anställde inte ska belastas i sin vanliga ekonomi.

Är det moms på resekostnader?

12 procent moms gäller för till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell och konstverk som konstnären säljer själv. 6 procent moms gäller till exempel för tidningar, böcker, taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige, konserter med mera. Skattesatsen 6 procent gäller ofta, men inte alltid, inom kulturområdet.

Hur bokför jag resekostnader?

Resekostnader klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 58. Kostnadsersättningar för traktamente och milersättning till anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 73.

Share this post