Blogga

Vad kan man salja fran Kina?

Vad kan man sälja från Kina?

Den svenska varuexporten till Kina utgörs till nästan hälften av olika slags verkstadsprodukter, till en femtedel av medicinska och farmaceutiska produkter samt en tiondel av råvaror som trä, pappersråvara och järnmalm. Verkstadsprodukter står för nästan hälften även av importen, kläder för en tiondel.

Vad får man importera från Kina?

Det är inte bara ris, te och bambuskott på burk som vi importerar från Kina. Billiga råvaror och tillsatser importeras idag i stor skala från den ständigt växande ekonomin, vilka kan dyka upp i allt från Pågens bullar till Scans leverpastej.

Vad importerar Kina mest av?

Siffran kan öka ytterligare 2018 att döma av importkvoter som kinesiska myndigheter tilldelat raffinaderierna. De först tilldelade kvoterna var enligt Bloomberg 75 procent högre än under 2017. Andra råvaror som noterat färska importrekord är järnmalm, naturgas, sojabönor, samt kopparmalm & kopparkoncentrat.

Vilka matvaror kommer från Kina?

Kinesisk mat

  • Tangyuan. Tangyuan (Tāngyuán, 汤圆) är fyllda kladdiga bollar gjorda av rismjöl.
  • Zongzi. Zongzi (粽子) är en slags klibbigt ångkokt ris som är invirat I bambublad.
  • Jiuniang. Jiuniang (jiǔniàng, 酒酿) är en söt grötliknande soppa gjord av ris som blivit jäst.
  • Youtiao.
  • Zhacai.
  • Baozi.
  • Hotpot – Hougou.

Vad köper vi från Kina?

Vanliga produkter att importera från Kina är textil, accessoarer, bilprodukter, köksutrustning, keramik och elektronik.

Vad är Kinas största export?

Huvudexporten består av textilier, elektroniska produkter, olja och oljeprodukter, kemikalier och lättare industrivaror och vapen. De senaste åren har också servicenäringen växt kraftigt. EU, USA och Japan är Kinas viktigaste handelspartners, men exporten till nya marknader i Afrika och Asien ökar mest.

Vilka varor exporterar Kina?

Exporten bestod i början mesta- dels av textilier och andra produkter från den lättare tillverkningsindustrin. Produkterna har gradvis blivit alltmer sofistikerade och under perioden 1993 till 2003 har Kinas export av t. ex. avancerad elektronik stigit från 17 procent till 41 procent av den totala exporten.

Hur man fyller i momsdeklaration?

Här ska du även redovisa följande:

  1. Värdet av varor som du överför från Sverige till ett land utanför EU. Om du därefter säljer varorna utanför EU ska du inte redovisa försäljningen i momsdeklarationen.
  2. Förskott som gäller beställda varor som ska exporteras. Ett förskott ska du redovisa i den period du tar emot beloppet.

Vad är Kinas nationalrätt?

Kinesisk nationalrätt? – Kina – Haikko – Reseguiden.

Vad säljer Kina till Sverige?

Medicinska produkter, organiska kemikalier, transportmedel, järn och stål samt papper var stora delar utav denna exporten. Importen från Kina till Sverige är dock ännu högre och uppgick år 2013 till 52,4 miljarder SEK och även ifall det var en minskning på 2% från året innan så är det en mycket stor summa.

Share this post