Blogga

Vad kostar en Batbesiktning?

Vad kostar en Båtbesiktning?

Vad kostar det att få sin båt besiktigad? För att besiktiga en ”normalstor båt” är kostnaden vanligen 300 – 350kr, är det en stor båt kan kostnaden vara högre. Besiktningsmannens kostnad för att ta sig till och från platsen där besiktningen skall utföras brukar vara normal milersättning.

Måste man besikta en båt?

Många försäkringsbolag har nämligen som krav att en båt som är eller blir äldre än 25 år, vart tredje år skall genomgå en säkerhetsbesiktning. Vid en sådan besiktning noteras eventuella säkerhetsbrister, men inga åtgärder krävs och följaktligen finns heller inga sanktioner om felen ej rättas till.

För att besiktiga en ”normalstor båt” är kostnaden vanligen 300 – 350kr, är det en stor båt kan kostnaden vara högre. Besiktningsmannens kostnad för att ta sig till och från platsen där besiktningen skall utföras brukar vara normal milersättning.

Kan man häva ett båtköp?

För att hävning eller någon annan åtgärd ska bli aktuell krävs för det första att båten är felaktig i köprättslig mening. Eftersom du har köpt båten i befintligt skick är den felaktig om den inte överensstämmer med de uppgifter om båten som säljaren har lämnat innan köpet.

Hur går ett båtköp till?

Köper du en begagnad båt av en privatperson gäller köplagen. Om du i stället köper av en båthandlare är det konsumentköplagen som gäller. Köper du av en privatperson är det viktigt att du kontrollerar att säljaren verkligen äger båten. Be om säljarens legitimation tillsammans med kvitto eller köpebrev på båten.

Vad kostar det att transportera en båt?

Pris för följebil inkl förare hittade jag ett exempel på för 625kr/h – räknar man med 80km/h (tveksamt om de kan hålla så hög medelfart) så skulle tor Sth/GBG kosta ca 8000kr för bara följebilen.

Hur länge håller en dieselmotor båt?

– Diesel håller generellt längre än bensinmotor. Sammanfattningsvis är 1000-1500 timmar ingenting för en motor som är välskött. En tumregel när man köper båt är att om resten av båten är välskött brukar motorn vara det också.

Vad kostar det att bärga en båt?

En bogsering kan kosta uppåt 16 000 kr, visar nya siffror. Därför är det väldigt viktigt för båtägare att se över sitt försäkringsskydd. – En normal bogsering kan kosta så mycket som 16 000 kr.

Vad transporterar båtar?

Fördelarna med att använda sig av båttransport är: – Det är ett billigt sätt att transportera varor och gods på. – Det bästa sättet om man vill transportera stora mängder gods, till exempel om man kan fylla en egen container eller flera containrar.

Share this post