Blogga

Vad kravs for att fa permanent uppehallstillstand?

Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd?

För att få permanent uppehållstillstånd krävs i regel att man har varit, och fortfarande är, folkbokförd i Sverige sedan minst två år.

Vad är uppehållstillstånd för att söka asyl i Sverige?

Uppe­hålls­till­stånd för att söka skydd (asyl) En person som är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i sitt hemland kan söka asyl i Sverige. Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Hur länge gäller ett uppehållstillstånd för besök i Sverige?

Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. En person som vill besöka Sverige kortare tid än tre månader behöver inget uppehållstillstånd, men kan behöva ett visum. Ett visum är ett tillstånd för att tillfälligt resa in och vara i ett land under högst 90 dagar.

Kan uppehållstillstånd återkallas?

Uppehållstillstånd kan även komma att återkallas om en person döms för ett brott (enligt 8a kap. 1 § utlänningslagen, se här) Då kan en domstol besluta att en person ska utvisas och då kan uppehållstillståndet återkallas. Detta får däremot endast ske om brottet kan leda till fängelse.

Vad är uppehållsrätt?

De heter uppehållstillstånd respektive uppehållsrätt. Uppehållsrätt gäller EU-medborgare och så kallade varaktigt bosatta i andra EU-länder. Det finns flera kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska anses ha uppehållsrätt. Är kriterierna uppfyllda har man uppehållsrätt per automatik.

För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd ska du ha haft uppehållstillstånd för forskning i minst fyra år under en sjuårsperiod. Om det behövs kan även tid med uppehållstillstånd för arbete eller forskarstudier inräknas.

Hur ansöker man om familjeåterförening?

Din familj lämnar in ansökan från det land de bor i. De kan ansöka på svenska ambassaden eller på Migrationsverkets webbplats. När din familj ansöker om familjeåterförening måste de visa vilka de är.

Vad behövs för att söka visum till Thailand?

– Den som planerar att vistas längre tid än 30 dagar i Thailand rekommenderas att söka visum innan avresa. – Visum söker man på Thailändska ambassaden i Stockholm. – Dessutom kan man söka vissa typer av visum vid Thailändska konsulatet i Göteborg och vid Thailändska ambassaden i Köpenhamn och Oslo.

Hur kan jag ta min familj till Sverige?

Försörjningskrav. Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna försörja dig själv och din familj. Du måste också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när din familj flyttar till Sverige.

Vad behöver man för att hämta sin fru till Sverige?

Uppehållstillstånd p g a anknytning

  • är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande,
  • kan försörja dig och din fru,
  • har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för dig och din fru att bo i, och.
  • ni båda är över 18 år.

Hur lång tid tar det att få ett visum till Thailand?

​ Alla ansökningar måste lämnas in minst 14 dagar före inresa till Thailand. Observera att behandlingstiden just nu är längre en vanligt då denna övergångs process till e-Visa håller på arbetas in av ambassaden. Ansökningarna tar ca 3-4 veckor för tillfället. Vi rekomenderar att ni ansöker om visum i god tid.

Vad innehåller uppehållstillståndskortet?

Uppgifter som kortet inne­håller. Uppehållstillståndskortet innehåller bland annat uppgifter om vilken typ av tillstånd du har fått och hur länge ditt kort gäller. Dina individuppgifter finns också med på kortet.

https://www.youtube.com/watch?v=bt_jzZ-IBLo

Kan du förlänga ditt uppehållstillstånd?

När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla kan du ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige. Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd för dig som har sökt asyl.

Hur länge får du uppehållstillstånd i utlandet?

Om du har bott tillsammans med din make, maka, partner eller sambo i ett annat land än Sverige under minst två år får du oftast permanent uppehållstillstånd. Om ni inte har bott tillsammans i utlandet får du uppehållstillstånd för två år. I vissa fall får du uppehållstillstånd för kortare perioder, dock minst ett år.

Kan du återkalla ditt tillstånd för uppehållstillstånd?

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.

Share this post