Blogga

Vad sager lagen om skyldigheten att anvanda skyddsutrustning pa en byggarbetsplats?

Vad säger lagen om skyldigheten att använda skyddsutrustning på en byggarbetsplats?

Arbetsgivaren ansvarar för den personliga skyddsutrustningen. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att den fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är säker att använda.

Vad är Kombinationsskydd?

Personlig skyddsutrustning kan vara utförd för att fylla flera funktioner, så kallade kombinationsskydd. Det är väsentligt att var och en av utrustningarna har tillfredsställande skyddseffekt t. ex. vid kombinationen skyddshjälm– hörselskydd–andningsskydd.

I vilket regelverk kan du hitta kraven på personlig skyddsutrustning?

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter. Föreskrifterna gäller arbetsgivare som ska informera arbetstagare om de risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.

Vad gäller arbetskläder?

Om det är arbetsgivaren som betalat kläderna och kräver att du har på dig dem ska företaget stå för tvätten. Det står till exempel i kollektivavtalet för lager- och e-handel att företaget ska ge alla anställda överdragskläder eller pengar till det och fri tvätt.

När ska man ha skyddsskor?

I föreskriften Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) anges att arbetsgivaren ska hålla med skyddsskor då någon arbetar i stark kyla eller hetta. Ett exempel på stark kyla ges då en arbetstagare arbetar i ett kylrum. Det finns inte några exakta regler för tidningsbuds rätt att få skyddsskor vid kyla.

Vad kan jag använda mitt friskvårdsbidrag till?

Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. Du får inte använda friskvårdsbidraget för att hyra eller köpa utrustning.

Vilka aktiviteter friskvård?

Men i Skatteverkets lista över godkända friskvårdsaktiviteter finns det några lite annorlunda aktiviteter som kanske inte så många känner till.

  1. Appar.
  2. Körsång på arbetsplats.
  3. Fotvård.
  4. Bastubad.
  5. Motionslopp.
  6. Nikotinavänjning.
  7. Saltrum.
  8. Kostrådgivning.

Share this post