Blogga

Vad ska sta i ett aktenskapsforord?

Vad ska stå i ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller två personer som tänker gifta sig. Syftet med det är bland annat att avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning. Äktenskapsförordet kan omfatta all egendom som en person äger eller en specificerad del.

Hur vanligt är det att skriva äktenskapsförord?

Det är färre som upprättar äktenskapsord idag, men det är ändå relativt många som väljer att göra avstamp från äktenskapsbalken genom att upprätta äktenskapsförord.

Hur formulerar man ett äktenskapsförord?

Det viktigaste att tänka på när man skriver ett äktenskapsförord är att texten tydligt ska peka ut den egendom som genom äktenskapsförordet ska göras enskild. I de fall inte all egendom ska vara enskild får det inte råda några tvivel om vilka tillgångar som ska undantas från bodelning.

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. Det som utmärker enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods.

Vilka formkrav gäller för äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet ska även registreras hos Skatteverket, detta framgår av 7 kap. 3 § 3 st. ÄktB.

Är bankmedel giftorättsgods?

Förutsatt att varken du eller din man har förvärvat någonting med villkor om att det ska vara er enskilda egendom har ni alltså bara giftorättsgods. Bilen, sommarstugan och bankmedel inklusive pengar som kommer från försäljning av fastigheten ingår då i bodelningen.

Härmed avtalar vi att vi genom detta äktenskapsförord kommit överens om att all den egendom som var och en av oss förvärvat innan och under äktenskapet ska vara och förbli den personens enskilda egendom. Även avkastningen ska vara enskild egendom, samt egendom som kommer i dess ställe.

Vem ärver om man har äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Men ett äktenskapsförord påverkar vilken och värdet av den egendom som arvingarna har rätt till. Om ni inte har ett äktenskapsförord hälftendelas värdet av all egendom och arvingarna har rätt till hälften.

Vad menas med bankmedel i banken?

Bankmedel är pengar du har på bankkonton, i fonder och aktier.

Är bankkonto enskild egendom?

Regler gällande makar och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskapsförord kan man reglera vilken egendom som ska utgöra enskild egendom och därmed undantas från en eventuell bodelning. Man kan därför i äktenksapsförordet skriva att specifika bankkonton och fonder ska utgöra enskild egendom.

Share this post