Blogga

Vad tjanar man som speditor?

Vad tjänar man som speditör?

Marknadslönen för speditörer ligger 2022 mellan 31 000 och 40 000 kronor per månad.

Vad gör en Expeditör?

Expeditören ansvarar för att kommunicera med leverantörer och fraktbolag för att säkerställa att alla kritiska leveranser når fram till deras destinationer i tid.

Vad tjänar man som inköpare?

Marknadslön för Inköpare Marknadslönen 2022 för inköpare ligger mellan 34 000 och 43 000 kronor per månad. Analyserar och bedömer marknads- och leverantörsförhållanden. Söker nya respektive upprätthåller kontakter med leverantörer. Begär in offerter och väljer leverantörer, förhandlar och sluter avtal.

Vad är en trafikplanerare?

Som trafikplanerare är ditt främsta uppdrag att jobba med tågplaner – att ta fram den för kommande år, eller arbeta med den som är klar. En tågplan är enkelt förklarat den plan som visar var, hur och när alla tåg i Sverige ska köras – och var, hur och när alla banarbeten på spåren ska utföras.

Hur är det att jobba som speditör?

En speditör organiserar transporter, i huvudsak mellan olika länder, men även inrikes. Du utformar offerter och gör en ruttplanering för att frakta godset den effektivaste vägen. För att lyckas i de uppdragen måste du ha viss kunskap om lagar, avtal, transportlösningar och kunna göra kalkyler.

Vad kan en speditör ha för uppgift?

En transportör utför i huvudsak själva transporten, oftast utan några speciella kringtjänster. En speditör ordnar land-, flyg- eller sjötransporter, eller en kombination av dessa beroende på dina behov. Speditörer erbjuder ofta också olika kringliggande logistiktjänster, som lagerhållning och administration.

Vad tjänar en junior inköpare?

Lön som inköpare Ingångslönen som nyutexaminerad inköpare är ca 30 000 kr/mån. En inköpsassistent tjänar lite mindre, med en lön på 24 000 kr/mån. Med erfarenhet når du successivt en lön mot 38 000 – 42 000 kr/mån.

Hur mycket tjänar en strategisk inköpare?

Marknadslönen 2022 för strategisk inköpare ligger mellan 42 000 och 58 000 kronor per månad. Arbetar med att ta fram policys, kategori- och leverantörsstrategier, söker upp och utvärderar nya leverantörer och investeringar, i vissa fall förhandlar globala ramavtal.

Vad tjänar en administratör 2021?

Lön – så mycket tjänar en administratör. 28/04/2021 (uppdaterad 10/11/2021) – En administratör inom staten tjänar i medianlön 30 100 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En administratör fungerar som spindeln i nätet och är ofta länken mellan arbetsplatsen och olika stödsystem.

Vad innebär det att vara samhällsplanerare?

Att arbeta med samhällsplanering innebär att arbeta med riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Till samhällsplanering hör ekonomisk och social planering.

Share this post