Blogga

Var ar Oland bredast?

Var är Öland bredast?

Bilden: Väderkvarnsrad vid Lerkaka på östra sidan av ön. Öland är Sveriges näst största ö, 137 km lång och 16 km på bredaste stället, totalt 1344 kvadratkilometer. Ölands landskapsblomma är Ölandssolvända (Helianthemum oelandicum) och dess landskapsdjur är näktergalen. Totalt bor här cirka 25 200 invånare på hela ön.

Hur gammal är Öland?

Första gången Öland omnämns i en källa är i Wulfstans reseberättelse från slutet av 800-talet. I den skildras Öland (”Eowland”) tillsammans med Blekinge Möre och Gotland som länder som tillhörde svearna.

Hur långt är Öland från norr till söder?

Dimensioner. Öland är 135 km lång och mellan 6 och 15 km bred. Den högsta naturliga punkten är Höghäll, 55 m ö. h., mellan Färjestaden och Borgholm.

När blev Öland svenskt?

Till följd av öns läge kom Ölands västra och norra delar att bli viktiga i kontakten med fastlandet. Under medeltiden varierade Öland mellan att vara i svensk och dansk ägo med lokala fogdar som styresmän. Under 1600-talet blev så ön slutligen svenskt territorium och kom att tillhöra den svenska kronan.

Hur stor är Öland?

1 342 km²Öland / Yta

Hur brett är Kalmarsund?

Mellan Öland och fastlandet finns ett ca 6 km brett sund, Kalmarsund. Landförbindelse finns via Ölandsbron som går mellan Färjestaden på Öland och Kalmar på fastlandet.

Vad kallas den öländska Specialiten?

Lufsa, den öländska specialitén ni bara inte får…

Har Öland alltid tillhört Sverige?

Under slutet av 1400-talet och början på 1500-talet låg Öland än under danskt och än under svenskt styre. I början av 1500-talet var Öland utarmat av alla strider. På ett möte i Uppsala 1520 utsågs den danske kungen Kristian även till kung i Sverige. Villkoren var bl a att Öland skulle återlämnas till Sverige.

Hur långt är det mellan fyrarna på Öland?

Ett tre dagar långt välgörenhetslopp på Öland som går från fyren Långe Erik i norr till fyren långe Jan i söder. Sträckan är på ungefär 165 kilometer och tanken är att få företag, privatpersoner och organisationer att skänka minst 1 öre/steg som löparna springer.

Har Öland alltid varit svenskt?

När blev Öland ett eget landskap?

För att komma till och från fastlandet färdades man med färja mellan Kalmar på fastlandet och Färjestaden på Öland. Ett litet samhälle som växte upp kring färjeläget. Från 1972, när Ölandsbron stod klar, blev Öland som en del av svenska fastlandet.

Vad heter fornborgen på Öland?

Ismantorps borg är den bäst bevarade fornborgen på Öland. I Ismantorps borg ligger alla 95 husgrunder kvar.

Vad är typiskt öländskt?

Öländskan utmärker sig särskilt genom uttalet och något som är särskilt typiskt är dubbelbetoningen av vokaler. Många av de öländska orden finns även i andra delar av Sverige, men uttalet skiljer sig åt på Öland.

Vad heter bron som går från fastlandet till Öland?

Ölandsbron är en vägbro i Sverige som går över Kalmarsund, mellan Jutnabben i Kalmar på fastlandet och Möllstorp i Algutsrums socken invid Färjestaden på Öland i Östersjön. Den är en 6 072 meter lång balkbro och har en segelfri höjd på 36 meter och en fri brobredd på 13 meter.

Hur många fornborgar finns på Öland?

Många av fornborgarna rymmer spår efter ett stort antal husgrunder. Det finns 16 fornborgar på Öland enligt Mårten Stenberger (Ölands forntida borgar). Flertalet var samlingspunkter i förhistoriska orostider för befolkningen på Öland.

Är en dialekt på ö?

Öländskan har också vissa spår av både sydsvenska mål och götamål. Här märks det tydligt att Öland är en långsmal ö! Det finns ganska stora dialektala skillnader mellan öns norra och södra delar. I söder är inflytandet från sydsvenskan störst.

Hur pratar man öländska?

Här talar drygt hälften med tungrots-r, och för nästkommande socknar i nordlig riktning blir andelen som talar med tungspets-r mer och mer övervägande. I likhet med fastlandet vokaliseras ofta r efter vokal. Vad r skiftar till beror dock på var på ön man befinner sig.

Har det funnits olika versioner av Öresundsbron?

År 2001 – som var det första hela året som bron var öppen – körde 2.950.872 fordon över Øresundsbron. Jätteprojekt: Øresundsbrons zick zack-formade stålkonstruktion under vägbanan ska målas om för fortsatt skydd mot korrosion. Våren 2020 börjar ommålningen av 300.000 kvadratmeter och det pågår fram till 2032.

Hur kom man till Öland innan bron?

Bilfärjan Kalmarsund IV gick under åren 1948 – 1969 i Kalmarsund. Överfarten tog 45 minuter. Efter världskriget skedde en markant ökning av både biltrafik och turism. Trots en allt större färjekapacitet kunde det sommartid bildas långa bilköer vid färjelägena i Kalmar och Färjestaden.

Share this post