Blogga

Var placeras allman pension?

Var placeras allmän pension?

Du tjänar in allmänna pension upp till ett inkomsttak på 44 375 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp). Du kan själv välja i vilka fonder du vill att din premiepension ska placeras, om du vill. Gör du inget val placeras pengarna i statens fondportfölj AP7 Såfa. Gör valet hos Pensionsmyndigheten.

Är tilläggspension och garantipension samma sak?

Tilläggspension från det gamla pensionssystemet. Tilläggspensionen är en del av den allmänna pensionen och den ersätter ATP som fanns i det gamla pensionssystemet. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension, och eventuellt inkomstpensionstillägg och garantipension.

Vem får förmånsbestämd pension?

Du kan gå i pension från 60 år eller 63 år. Om du har varit anställd i staten i minst 360 månader (30 år) får du cirka 65 procent av din lön (pensionsunderlag) i förmånsbestämd ålderspension. Har du mindre än 360 månader i tjänstetid blir beloppet mindre. Du får ett belopp före 65 år och ett annat belopp efter 65 år.

Vilken del av pensionen kan man placera själv?

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där intjänade pengar placeras i fonder. Om du vill kan du göra ett eget val i premiepensionen. När du tjänat in dina första pensionsrätter kan du välja fonder i premiepensionen. Valet innebär att du väljer i vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras.

Hur ska jag placera sina pensionspengar?

Om du vill kan du göra ett eget val i premiepensionen. Valet innebär att du väljer hur dina premiepensionspengar ska placeras. Du kan välja som mest fem olika fonder och sätta ihop din egen fondportfölj. Du kan när som helst välja att ändra fördelningen mellan dina fonder eller byta till andra fonder.

Hur länge får man förmånsbestämd ålderspension?

Din förmånsbestämda ålderspension betalas ut till dig så länge du lever. Du kan inte välja att ta ut den under en kortare tid. Om du arbetar fram till pensionsåldern, som är 65 år, beräknas den förmånsbestämda ålderspensionen på ett pensionsunderlag.

Hur mycket skatt på efterlevandepension?

Barnpension är en form av efterlevandepension. Den är skattepliktig bara till den del som pensionen för varje månad överstiger en tolftedel av 40 procent av prisbasbeloppet. Om barnet har pension efter båda föräldrarna blir den skattefria nivån per månad i stället en tolftedel av 80 procent av prisbasbeloppet.

Share this post