Blogga

Varfor anvands kvavgas vid forpackning av mat?

Varför används kvävgas vid förpackning av mat?

Luften som omger livsmedlet avlägsnas och ersätts med en skyddande gas, i allmänhet med en blandning av kväve och koldioxid. Luften som omger livsmedlet avlägsnas och förpackningen tillsluts. + Gasen skyddar som en dyna så att produkten inte skadas.

Vad händer med vitt kött vid paketering i modifierad atmosfär?

Då avlägsnas luften vilket gör att härskning och tillväxt av aeroba bakterier (bakterier som kräver luft) minskar eller upphör. Den naturliga nedbrytningen fördröjs, hållbarheten förlängs och köttet möras.

Vad är modifierad atmosfär?

Förkortningen MAP betyder Modified Atmospere Packaging. I Sverige måste sådana produkter märkas med texten ”förpackat i skyddande atmosfär”. Det innebär att luften i förpackningen avlägsnas och ersätts med gas.

Vad är Livsmedelsgas?

Livsmedelsgaser är gaser som används i produktion och/eller som tillsats för att säkra att gällande standarder uppfylls. AGAs livsmedelsgaser följer livsmedelsföreskrifter, t ex EG-direktiv för livsmedelstillsatser inom EU-länder.

Vad är skyddande atmosfär?

I Sverige måste sådana produkter märkas med texten ”förpackat i skyddande atmosfär”. Det innebär att luften i förpackningen avlägsnas och ersätts med gas. För livsmedelsförpackning används gaser som är tillverkade av luft – luftgaser: Koldioxid, CO2, reagerar med vattnet i produkten och bildar kolsyra.

Ett mycket effektivt sätt att förlänga hållbarheten på livsmedel är att använda förpackningar med modifierad atmosfär (MAP, modified atmosphere packaging). Denna teknik innebär att den atmosfäriska luften i förpackningen ersätts av en gas eller en gasblandning.

Hur förpackas köttfärs?

Köttfärs packas ofta i så kallad modifierad atmosfär. I Sverige innehåller den en blandning av syrgas och koldioxid. Syrgasen gör att köttfärsen får en klarröd färg och koldioxiden motverkar bakterietillväxt. Hållbarheten kan med denna metod förlängas från 2-4 dagar till 5-8 dagar vid en temperatur av +4 C.

Hur ska man hantera förpackningar som kött har legat i?

För köttfärs som är packad i skyddande atmosfär är hållbarheten ca 8 dagar. Den höga halten syrgas gör att förpackningen inte är lämplig att lägga i frysen, syrgasen gör att fettet i köttet oxiderar eller härsknar och det ger dålig smak. Om köttet ska frysas hemma: Ta ut det ur förpackningen och lägg det i en tät påse.

Share this post