Blogga

Varfor KF for utlandska aktier?

Varför KF för utländska aktier?

Det är i regel aktier noterade utomlands, men även aktier på svenska börslistor kan det dras källskatt om deras skatterättsliga hemvist är ett annat land. Fördelen som KF har är att du med en välskött bank med stor sannolikhet får tillbaka det mesta eller allt som dragits i källskatt.

Kan man köpa utländska aktier i ISK?

Att köpa utländska aktier i ett ISK är i grunden inga problem. Beroende på vilken bank du använder så kan du helt fritt välja vad för typ av aktier eller andra värdepapper du vill köpa.

Hur beskattas utdelning på utländska aktier?

Skattesatsen är 30 procent. Utdelning på utländska aktier beskattas först i bolagets hemland genom att kupongskatt enligt landets lagstiftning eller dubbelbeskattningsavtal dras av vid utbetalningen, kupongskatten kan vara exempelvis 15 procent.

Vad är källskatten i Frankrike?

Från den 1 januari 2019 införs ett nytt källskattesystem i Frankrike. Det ersätter nuvarande beskatt- ning, som sker i efterskott. I år betalar vi alltså skatt för inkoms- ter under 2017 och nästa år beta- lar vi skatt för inkomster under 2019.

När är KF bättre än ISK?

Kapitalförsäkring är oftast bättre för utländska aktier som ger utdelning. Kapitalförsäkring är otvetydigt överlägsen ISK när det gäller utländska aktier som ger utdelning. Anledningen är att skattemyndigheten i landet där aktien är noterad per automatik drar en källskatt på aktieutdelningen, oftast 15%.

Vad är Källskatteavdrag?

Källskatt är den skatt som en arbetsgivare betalar i preliminärskatt för den anställde baserat på dennes bruttolön, eller den skatt som dras vid källan till en inkomst.

Kan man köpa amerikanska aktier med ISK?

Alla som har en värdepapperstjänst med depå. Om du har ISK Bas kan du också handla med amerikanska aktier. För företag krävs dock att Limitation on benefits (LOB) är registrerad, detta kan din rådgivare hjälpa till med.

Vilket konto är bäst för utländska aktier?

Kapitalförsäkring är bäst för källskatt på utdelning När du får en utdelning från utländska aktier så kommer du betala en källskatt till det land som du köper aktierna ifrån. Källskatten är en procent (%) av utdelningen och betalas när utdelningen trillar in på kontot.

Hur får man tillbaka källskatten?

Hur sker avräkning på ISK? På ISK sköter Skatteverket avräkningen av utländsk källskatt. Om du är berättigad avräkning så sker den året efter du erlagt källskatten då utländsk källskatt som betalats under 2018 kommer med per automatik i deklarationen för 2018, som man deklarerar för år 2019.

Måste man skatta på utländska aktier?

Äger du utländska aktier som ger utdelning kommer du att få betala källskatt på utdelningen. Källskatt är en skatt som erläggs till landet där bolaget som utdelningen kommer från, har sin hemvist.

Hur fungerar utländsk källskatt?

När du får utdelning från bolag som har sitt legala säte i annat land än Sverige så drar ursprungslandet en skatt (utländsk källskatt). Den utländska källskatten är ofta 15% av utdelningsbeloppet, men kan variera från land till land.

Hur dras källskatt?

Källskatt är den skatt som dras på utdelningen från en utländsk aktie. Den tillfaller källan (ursprungslandet), i detta fall Finland. Vid utdelning från finska aktier är källskatten 15 procent, vilket är den absolut vanligaste nivån.

Share this post