Blogga

Varfor sjunker kursen vid blankning?

Varför sjunker kursen vid blankning?

Om man blankar en aktie som sedan stiger i värde innebär det att man gör en förlust. Det beror på att man lånat aktien och sålt den på marknaden i förhoppning att kunna köpa tillbaka den billigare. Om aktien istället stiger innebär det att man måste köpa tillbaka aktien dyrare när det är dags att lämna tillbaka den.

Vad händer med aktiekursen vid blankning?

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en köpare. Sen köper du tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren.

Vem förlorar på blankning?

När man blankar eller går kort säljer man istället tillgångarna – vilka man lånat av exempelvis fondbolag, försäkringsbolag eller pensionsbolag – först, för att sedan köpa tillbaka dem när kursen har gått ned. Omvänd process till trots, är alltså syftet egentligen detsamma.

När måste man lämna tillbaka blankade aktier?

Att täcka sin blankning måste man till slut göra oavsett om kursen gått ner eller upp. Så är aktiekursen lägre än när man lånade och sålde aktierna i första läget så har man gjort en vinst i mellanskillnaden, efter eventuell ränta är betald till den du lånat aktierna av under tiden.

Hur trycker blankare ner kursen?

Genom blankning kan du tjäna pengar på att aktiekursen sjunker. Du kan blanka aktier genom att sälja ett finansiellt instrument (vanligtvis en aktie) som du inte äger. När du blankar en aktie så lånar du aktierna av någon annan på börsen i hopp om att priset ska gå ner i framtiden.

Hur går blankning av aktier till?

Kan man bli återbetalningsskyldig på aktier?

Du som aktieägare kommer inte att bli påtvingad att ärva några skulder, utan maximalt du kan förlora är just summan som du köpte aktierna från början. Det är inte särskilt ofta som företag på börsen går i konkurs, men det kan givetvis inträffa.

Share this post