Blogga

Vilka ar forsakringar vid dodsfall?

Vilka är försäkringar vid dödsfall?

Det finns idag flertalet försäkringar vid dödsfall, några är lagstadgade, vissa omfattas du av i och med din anställning och andra kan du välja att teckna själv. Efterlevnadspensionen är exempel på en ersättning vilken skulle kunna ses som en lagstadgad försäkring vid dödsfall.

Vad är dödsfallsförsäkringar?

Dödsfallsförsäkringar utfaller vid dödsfall och ger ett ekonomiskt skydd till anhöriga eller någon annan som försäkringstagaren har valt att sätta in som förmånstagare av dödsfallsförsäkringen. Det belopp som betalas ut från dödsfallsförsäkringen är skattefritt.

Kan du säga upp djurförsäkringen på årsförfallodagen?

Du kan byta försäkringsbolag på försäkringens årsförfallodag. Du kan säga upp försäkringen genom att fylla i formuläret eller ring 0770-820 028. Om du ska säga upp en djurförsäkring ringer du istället 0770-117 177. Du kan meddela oss när som helst under året att du vill avsluta försäkringen på årsförfallodagen.

När Kan du avsluta försäkringen hos oss?

Du kan meddela oss när som helst under året att du vill avsluta försäkringen på årsförfallodagen. När du ställer av bilen hos Transportstyrelsen gör vi automatiskt om försäkring till en avställningsförsäkring om din bil är halv- eller helförsäkrad hos oss.

Hur får du ersättning vid dödsfall?

Försäkring vid dödsfall – läs mer och anmäl. Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det är ett engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet.

Vad innebär fri förfoganderätt vid dödsfall?

Enligt lagen ärver gifta par varandra och gemensamma barn till gifta föräldrar får vänta på sitt arv tills båda makarna har avlidit. Vid ett dödsfall ärver den efterlevande maken med så kallad fri förfoganderätt vilket innebär att maken kan göra vad som helst med tillgångarna utom att testamentera arvet.

Hur avslutas ett dödsfall?

När ett dödsfall har fastställts ska all medicinsk behandling, exempelvis infusioner och syrgastillförsel, avslutas. Ta reda på om den avlidne har något implantat, till exempel en pacemaker. Lokala anvisningar kan finnas eller behöva upprättas inom din verksamhet. Här finns regionala tillägg

Vilka är de vanligaste dödsorsakerna i världen?

De vanligaste dödsorsakerna i världen. Diabetes, cancer och trafikolyckor leder varje år till döden för miljontals människor. Men vilka är egentligen de vanligaste dödsorsakerna i världen? Illustrerad Vetenskap ger dig svaret. Diabetes, cancer och trafikolyckor leder varje år till döden för miljontals människor.

Har du ett oväntat dödsfall utomhus eller på offentlig plats?

Du som är med om ett oväntat dödsfall utomhus eller på offentlig plats ska ringa 112. Ambulanspersonalen kontaktar polisen som också kommer till den avlidna. Polisen gör en bedömning på plats om det behövs en rättsmedicinsk undersökning.

Share this post