Blogga

Vilka faktorer kannetecknar ett val fungerande team?

Vilka faktorer kännetecknar ett väl fungerande team?

Flera faktorer påverkar teamets förmåga

 • Hur tydlig den gemensamma uppgiften (vision, mål, osv) är för de ingående individerna.
 • Graden av beroende mellan individerna.
 • Hur medvetet teamet pratar om sin utveckling som grupp vs individuella behov.
 • Gruppens storlek.
 • Yttre faktorer.

Vad behöver du som ansvarig tänka på för att få en fungerande grupp?

Team med gemensamma mål Men lika viktigt som dessa ”hårda” faktorer är teamets förmåga att utveckla konstruktiv samverkan, kamratskap, ett optimistiskt förhållningssätt, tillit och ömsesidig respekt. Gruppmedlemmarnas sätt att kommunicera med varandra är avgörande och behöver ofta utvecklas.

Hur fungerar bra teamwork för dig?

Skapa ett effektivt team

 • Ha klart för dig varför du sätter samman ett team. Se till att det står klart vilket syfte teamet har och sätt upp tydliga mål.
 • Hitta rätt personer.
 • Sätt upp gemensamma mål.
 • Var tydlig med dina förväntningar.
 • Övervaka och utvärdera.
 • Fira framgångar och ge belöningar.

Hur bygger man framgångsrika team?

Här ger hon sina bästa råd hur ni gemensamt bygger team som levererar resultat. Och har kul på vägen. Tänk på ett framgångsrikt team….Att alla känner att deras insats är betydelsefull skapar engagemang och utvecklar teamet och medarbetaren.

 1. Skapa tillit till varandra.
 2. Tala klarspråk med varandra.
 3. Var personlig.

När arbetsgruppen inte fungerar?

Arbetsgrupper som har otydligt definierade arbetsuppgifter, fel antal medlemmar, fel blandning av medlemmar, oklara regler etc får problem. För att kunna fungera optimalt behöver arbetsgruppen ha rätt stöd från den övriga organisationen i form av rätt utformat belöningssystem, HR-support, IT-stöd etc.

Hur får man lagkänsla?

Det betyder att du pratar med lagkamraterna om positiva saker de sagt eller gjort, sådant som du beundrade eller uppskattade (”bra dragning”, ”bra försök”, ”bra förslag”). Det betyder också att du delar med dig av kunskaper, erfarenheter och åsikter om hur laget kan fortsätta att utvecklas.

Hur bygger man lagkänsla?

Hur blir en grupp effektiv?

Tillit – man kan räkna med att kollegor levererar i tid och med god kvalité. Tydlig struktur – roller, mål och handlingsplaner måste vara tydliga för gruppen. Personligt syfte – att gruppens arbete är personligen viktigt för var och en av medlemmarna. Betydelsefullt arbete – arbetet ska ge effekt och skapa förändring.

Vad menas med att en grupps utveckling är en ständig process?

Grupprocess Arbetsgrupper och individer befinner sig i en ständig form av utveckling eller process. Ibland upplevs utvecklingen stor, det sker mycket på en gång. Vissa förändringar är knappt märkbara, det är först när vi ser tillbaka på vad som skett som vi ser förändringen (Granér, 1994).

Share this post