Blogga

Vilka lander har inte skrivit pa FN s deklaration?

Vilka länder har inte skrivit på FN s deklaration?

Deklarationen antogs i generalförsamlingen den 10 december 1948 med 48 röster för, 0 emot, och 8 blanka. De som röstade blankt var Jugoslavien, Polen, Saudiarabien, Sovjetunionen, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Ukraina och Belarus.

Hur många länder har skrivit på FN mänskliga rättigheter?

Antogs 1984 och trädde i kraft 1991. Konventionen fastställer behovet av särskild uppmärksamhet för att skydda och främja barnens rättigheter. Ratificerad av 191 länder.

Vilka FN konventioner finns det?

Skriften innehåller den svenska översättningen av den allmänna förklaringen, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter med dess första fakultativa protokoll, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, den internationella konventionen om …

Vilka länder gäller de mänskliga rättigheterna?

Bland de tio sämst rankade i världsfackets så kallade rättighetsindex finns Kina, Guatemala och Förenade Arabemiraten – länder som är kända för bristande demokrati och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Får de mänskliga rättigheterna begränsas?

Vissa grundläggande rättigheter, såsom rätten till liv, skydd mot tortyr eller omänsklig behandling, förbud mot slaveri, förbud mot retroaktiv strafflagstiftning, kan aldrig inskränkas eller begränsas och gäller därmed i alla situationer, även under en väpnad konflikt.

Hur utvecklades de mänskliga rättigheterna efter revolutionen?

I samband med franska revolutionen år 1789 antog Frankrike deklarationen om människans och medborgarens rättigheter. Revolutionen var ett politiskt uppror då kungamakten och adelns privilegier avskaffades. Istället tillkännagav man de mänskliga rättigheterna frihet, jämlikhet och broderskap.

Vilka länder begår brott mot mänskliga rättigheter?

Share this post