Blogga

Vilka utbildningar finns i fangelse?

Vilka utbildningar finns i fängelse?

Sedan drygt tio år tillbaka finns lärcentrum på alla fängelser och vissa häkten som erbjuder vuxenutbildning, precis som på Komvux. Kurserna är på grundskolenivå och gymnasienivå och här finns även sfi, svenska för invandrare.

Kan man studera i fängelse?

Studier i fängelse De intagna kan gå en yrkesutbildning, till exempel svetsutbildning, truckutbildning, verkstadsmekanisk utbildning och trädgårdsutbildning. Det finns också många teoretiska kurser (vuxenutbildning) på grundskole- och gymnasienivå. Några få läser på högskole- och universitetsnivå.

Vad jobbar intagna med?

För att underlätta de intagnas återanpassning till samhället ska de under sin tid på anstalt ges möjlighet till sysselsättning. Det kan vara i form av arbete, utbildning, behandlingsprogram eller medverkan i annan strukturerad verksamhet.

Vilka personer sitter på slutna anstalter?

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år blir oftast dömda till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella avdelningar på SiS särskilda ungdomshem, enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).

Hur många anstalter har vi i Sverige?

I Sverige finns 2016 följande 16 fängelser med säkerhetsklass 3: Anstalten Asptuna, Anstalten Färingsö, Anstalten Gruvberget, Anstalten Kolmården, Anstalten Kristianstad, Anstalten Ljustadalen, Anstalten Ringsjön, Anstalten Rödjan, Anstalten Sagsjön, Anstalten Skenäs, Anstalten Skogome, Anstalten Svartsjö, Anstalten …

Vad krävs för att bli PLIT?

Eftergymnasial utbildning, gärna med beteendevetenskaplig, juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning liksom arbetslivserfarenhet inom social omsorg, kriminalvård, säkerhetsarbete, psykiatri eller annat socialt arbete, är meriterande.

Share this post