Blogga

Vilka utbildningskrav galler for fastighetsmaklare i Danmark?

Vilka utbildningskrav gäller för fastighetsmäklare i Danmark?

I både Sverige och i Danmark krävs särskild utbildning för att bli registrerad och godkänd som fastighetsmäklare. Varken svenska eller danska fastighetsmäklare kan verka på det andra landets territorium utan att vara registrerade där. krävs registrering för att marknadsföra fastighetsobjekt.

Vad krävs för att bli mäklare i Norge?

Krav för fullständig registrering Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena: fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng.

Vad krävs för att bli mäklare i Finland?

I Finland finns i dagsläget ingen utbildning för fastighetsmäklare, medan man haft det i flera år i t. ex. Sverige och Norge. För att få driva en mäklarfirma i Finland krävs det däremot att man avlagt ett prov som visar att man känner till den lagstiftning som mäklarjobbet berörs av.

Vilka utbildningskrav gäller för fastighetsmäklare i Storbritannien?

England/Wales har en omfattande lagstiftning som styr fastighetsmäklarens verksamhet. Däremot har man ingen licensiering eller formella krav på den som skall arbeta som mäklare, yrket står öppet för alla.

Vad krävs för att bli fastighetsmäklare i Norge?

Licensreglerna varierar mellan olika länder, vi har ingen förteckning över dessa. Det vanligaste är att man tar en kandidatexamen inom Real Estate men det är inte alltid nödvändigt, men någon form av utbildning brukar krävas.

Vilka utbildningskrav gäller för fastighetsmäklare i Norge?

Krav för fullständig registrering För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha en teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt ha gjort tio veckors praktik.

Vad ska jag läsa för att bli mäklare?

För att bli fastighetsmäklare måste du läsa högskolekurser inom fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. Du ska dessutom praktisera hos en registrerad fastighetsmäklare i tio veckor.

Share this post