Blogga

Vilken ersattning kan jag fa som arbetslos?

Vilken ersättning kan jag få som arbetslös?

Ersättning baserad på din inkomst Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 26 400 kronor per månad före skatt om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år. Varje månad som du var medlem i en a-kassa under perioden mars-december 2020 räknas som fyra månader.

Hur vet jag om jag har rätt till Akassa?

Du måste ha arbetat För att kunna få a-kassa måste du också ha arbetat i en viss omfattning, vilket betyder att du ska ha: arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex månader. Månaderna behöver inte vara i följd, men de ska ligga inom en period på tolv månader eller.

Har du rätt till ersättning från a-kassa?

a-kassa.? För att ha rätt till ersättning från a-kassa n måste du uppfylla vissa villkor och det ställs även en del krav på dig under hela tiden som du söker a-kassa. För att kunna söka ersättning från a-kassa n behöver du uppfylla följande krav: du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. du behöver kunna arbeta minst 3 timmar

Vilken ersättning får du i a-kassan?

Vilken ersättning du får beror på hur länge du har varit medlem i a-kassan. Ersättning baserad på din inkomst Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 20 000 kronor per månad före skatt om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år.

Hur ska du söka ersättning från a-kassa n?

För att kunna söka ersättning från a-kassa n behöver du uppfylla följande krav: 1 du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 2 du behöver kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar varje vecka. 3 du ska aktivt söka arbete.

Om du uppfyller villkoren för a-kassa är beloppet som du får per dag samma som din dagpenning från a-kassan. Om du är utförsäkrad får du ersättning med 65 % av din dagsförtjänst så länge du är medlem i a-kassan. Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag.

Share this post