Blogga

Vilken hjalp far barn med autism?

Vilken hjälp får barn med autism?

Ett sätt att träna är med hjälp av så kallade sociala berättelser och seriesamtal. Det är metoder som utvecklats för att hjälpa barn med bland annat autism att bättre förstå och hantera olika sociala situationer. Vilket stöd barnet behöver utformas i samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger.

Vad är viktigt för barn med autism?

Lugn, ordnad och förutsägbar miljö är viktig. Barn med autism har ofta svårt att hantera och sortera intryck. Därför behöver barnet en lugn och förutsägbar miljö omkring sig. Du som vet mer om barnets funktionsnedsättning kan lättare anpassa barnets olika miljöer och informera andra om barnets behov.

Kan du ha andra svårigheter samtidigt med autism?

Du kan ha svårigheter att tolka det du hör, medan det ofta är lättare att uppfatta det som du kan se. Vanligt med andra tillstånd samtidigt. Du kan ofta ha andra svårigheter samtidigt med autism. Följande diagnoser är vanliga: dyslexi, språkstörning eller inlärningssvårigheter.

Kan barn med autism ha en annorlunda språkutveckling?

Vissa barn med autism kan ha en sen och annorlunda språkutveckling. Ibland kan barnet stanna eller backa i sin utveckling efter att ha kommit igång med att säga några ord. Det är också viktigt att förskolan informerar skolan om vilket stöd ditt barn behöver.

Vad är autismspektrumtillstånd?

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person. Det finns stöd och hjälp att få.

Barn med autism kan ibland ha rätt till stöd enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Rätten omfattar stöd från regionen och kommunen där ni bor. Det är kommunens handläggare som fattar beslut om det stöd barnet kan få. Stödet kan exempelvis vara vistelse i korttidshem eller avlösare i hemmet.

Share this post