Blogga

Vilken myndighet granskar polisen?

Vilken myndighet granskar polisen?

Avdelningen för särskilda utredningar utreder anmälningar mot: Alla anställda inom polisen och uppdragstagare (exempelvis arrestantvakter). Alla anställda inom Säkerhetspolisen. Polisstudenter.

Kan man göra en polisanmälan åt någon annan?

Om du anmäler åt någon annan ska du uppge både dina personuppgifter (anmälare) och den personens (målsägandens) personuppgifter om du kan det. Om du inte vill upprätta en formell anmälan kan du ändå kontakta polisen och berätta om dina misstankar anonymt.

Kan man anmäla polisen för tjänstefel?

Om du känner att din son har blivit felaktigt behandlad av polisen kan du anmäla det. Polisen är en myndighet som står under tillsyn. Du kan då gå till närmaste polisstation och anmäla händelsen eller ringa till polisen på telefonnummer 114 14.

Vilka kontrollorgan granskar polisen?

Rikspolischefen fattar beslut om den årliga tillsynsplanen samt att inleda tillsyn med anledning av inträffade händelser eller omständigheter, så kallade händelsestyrda tillsynsärenden. Tillsyn ska främst bedrivas genom inspektioner, men kan även bedrivas genom utredningar och andra undersökningar.

Kan man polisanmäla vem som helst?

Sammanfattningsvis kan alltså polisanmälan göras av vem som helst som fått kännedom om händelsen, men utredningen kan komma att påverkas av huruvida personen som blivit utsatt för brott medverkar eller inte. Det finns heller ingen skyldighet för personen att biträda åtalet och bli part i målet.

När ska man anmäla en person försvunnen?

Hur agerar jag om en person är försvunnen? Om du misstänker att personen har råkat ut för ett brott, befinner sig i livsfara eller är oförmögen att ta hand om sig själv (barn, äldre person, sjuk person), ska du göra en anmälan genom att ringa nödnumret 112.

Hur anmäler man tjänstefel?

Eftersom det är ett brott går det att anmäla till Polismyndigheten. Detta kan du göra genom att besöka en polisstation eller kontakta polisen på telefonnummer 11414. Skolinspektionen är den granskande myndigheten av skolor och dess verksamhet.

Share this post