Frågor

Ar det hallbar utveckling att locka turister fran Japan till Sverige?

Är det hållbar utveckling att locka turister från Japan till Sverige?

Regeringen föreslår bland annat att Tillväxtverkets insatser för fler exportmogna destinationer kompletteras med riktade insatser som stärker utvecklingen av nya hållbara produkter och upplevelser. Parallellt får VisitSweden ytterligare resurser för att marknads- föra Sverige som turistland och locka fler turister.

Vad är hållbar turism?

Hållbar turism handlar om att ta ansvar för turismens sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Det handlar om att säkerställa meningsfulla, ansvarsfulla upplevelser för resenärerna och öka deras medvetenhet om hållbarhetsfrågor. Hållbar turism är en kvalitetsstämpel som förhöjer reseupplevelsen.

Var kan hållbar turism spela avgörande roll?

Där kan en hållbar turismutveckling spela en avgörande roll. Läs krönikan Låt oss tala om hållbar turism. Att resa hållbart handlar om mer än att bara ge tillbaka. Det handlar om att resa på ett sätt som inte förstör de platser vi älskar och vill uppleva. Att resa på ett sätt som tar hänsyn till, och som stärker lokala samhällen och lyfter

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som publicerades i 1987: Hållbar utveckling. Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra

Hur påverkar turister miljön?

Beroende på standard och geografisk plats kan energiåtgången för en gästnatt variera mellan 3,6 – 3 717 Megajoule och orsaka CO2-utsläpp på mellan 0,1 och 260 kg CO2. Detta blir betydelsefullt om man börjar jämföra individens miljöpåverkan som turist kontra individens påverkan på miljön i sitt vardagsliv.

Share this post