Frågor

Ar Posten och PostNord samma foretag?

Är Posten och PostNord samma företag?

2009 gick svenska Posten samman med Post Danmark och bildade PostNord. – Posten alltid anpassat sig till den nya tiden. Skillnaden mellan då och nu är att förändringarna går allt snabbare i dag och då kan de upplevas som ett hot, säger PostNord Sveriges nytillträdde VD Annemarie Gardshol.

När var Posten statligt?

1994 blev Posten ett affärsdrivande helägt statligt bolag i stället för en myndighet.

Hur länge har Posten funnits?

1636 Posten grundas på initiativ av Axel Oxenstierna som under trettioåriga kriget vill förbättra den offentliga brevväxlingen både inom landet och till Europa. 1645 Ordinarie Posttidender, Sveriges första nyhetstidning, börjar komma ut. Den byter senare namn till Post- och Inrikes Tidningar.

När bytte Posten namn till PostNord?

Det bildades den 24 juni 2009 genom ett samgående mellan den svenska Posten och Post Danmark. Koncernen bytte 2011 namn från Posten Norden till Postnord.

Vem äger PostNord TPL?

Moderbolaget PostNord AB, som är ägare till dotterbolagen Post Danmark A/S och Posten AB, är ett svenskt publikt bolag som ägs till 39,3 procent av den danska staten och till 60,7 procent av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna.

När bytte Posten namn?

Under 2015 bytte det svenska Posten AB namn till Postnord Group AB, men behöll formellt sitt gamla namn i Danmark.

När infördes Posten i Sverige?

Postordning infördes i Sverige 1636 på initiativ av Axel Oxenstierna. Den innebar att det skulle finnas en postiljon med uppdrag att befordra (transportera) posten en mil på två timmar; den som tog längre tid på sig skulle bli avsatt och straffas med åtta dagars fängelse ”vid vatten och bröd”.

Vem avvecklade posten?

Posten

Historia
Eget kapital ▼ 2,955 miljarder SEK
Struktur
Ägare Svenska staten Danska staten
Moderbolag PostNord AB

När började man skriva brev?

Det egyptiska riket hade blivit så komplext att man nu var i behov av snabb och säker kommunikation. Det kunde man få med hjälp av skriftspråket och papyrusen, och omkring år 2200 f.Kr. upprättades det första postsystemet.

Share this post