Frågor

Far man kora bil nar man har epilepsi?

Får man köra bil när man har epilepsi?

Vid diagnosen epilepsi krävs oftast att du har varit anfallsfri det senaste året för körkort för moped klass I, motorcykel eller personbil. För körkort för lastbil eller buss får du inte ha haft något anfall under de senaste tio åren.

Kan du förebygga anfall om du har epilepsi?

Mellan anfallen finns inget som visar att du är sjuk. Du behöver oftast läkemedel för att förebygga anfall om du har epilepsi. Det är vanligt att bara ha ett par anfall under hela livet, men en del kan ha svåra anfall varje dag.

Kan hjärnan vara överaktiv om du har epilepsi?

Hjärnans nervceller är överaktiva om du har epilepsi. Det kan orsaka olika typer av anfall. Mellan anfallen finns inget som visar att du är sjuk. Du behöver oftast läkemedel för att förebygga anfall om du har epilepsi.

Vad är epileptiska anfall?

Hur anfallen blir beror på vilken del av hjärnan som är påverkad. Därför indelas epileptiska anfall i två huvudtyper: Generaliserade anfall, då stora delar av hjärnan är inblandade från anfallets start. Fokala anfall, som startar i en begränsad del av hjärnan.

Vad innebär en operation för att bota epilepsi?

Det finns idag bara en metod för att bota epilepsi och den metoden innebär operation och är bara en möjlighet för personer med svårbehandlad epilepsi. Om flera omständigheter avseende sjukdomen stämmer och om alla undersökningar som patienten i fråga går igenom talar för det, kan en operation leda till anfallsfrihet.

Epilepsi. Vid diagnosen epilepsi krävs oftast att du har varit anfallsfri det senaste året för körkort för moped klass I, motorcykel eller personbil. För körkort för lastbil eller buss får du inte ha haft något anfall under de senaste tio åren.

Får man köra lastbil med pacemaker?

Om du kör lastbil eller buss bör du be din läkare att kontrollera den senaste informationen från Transportverket för aktuell vägledning om kronisk hjärtsvikt. Att ha en pacemaker/defibrillator (ICD) behöver inte nödvändigtvis hindra dig från att behålla ditt körkort.

Share this post