Frågor

Far man odla cannabis for eget bruk?

Får man odla cannabis för eget bruk?

Växten Cannabis, eller hampa som vi säger till vardags, omfattas som du säkert redan vet av narkotikalagstiftningen eftersom den klassas som narkotika i Sverige. Det är med andra ord olagligt att odla, inneha och sälja den.

Vem kan få medicinsk cannabis?

Svenska läkare kan förskriva medicinsk cannabis till svenska patienter, genom att ansöka om en licens hos Läkemedelsverket som gäller för den enskilda patienten. Det vanligaste preparatet som skrivs ut med sådan licens är Bediol, torkade växtdelar av växten Cannabis Sativa L. ’Elida’.

Vad behöver jag för att odla cannabis?

Precis som alla andra växter, här är de fyra viktiga elementen som behövs för att odla cannabis av hög kvalitet:

  • Frisk luft. Låt oss bli lite vetenskapliga ett ögonblick.
  • Ljus. Växter är beroende av ljus för att främja hälsosam tillväxt genom fotosyntesprocessen.
  • Vatten.
  • Näring.
  • Odla inomhus.
  • Odla utomhus.

Är cannabisfrön lagliga?

Fröna till cannabisplantorna har köpts via nätet och detta är tyvärr i nuläget lagligt. För att kunna förhindra inköp av cannabisfrön måste polisen grunda sin bevisning på att inköpare haft uppsåt att starta en odling. Detta är i många fall synnerligen svårt att bevisa.

Hur mycket cannabis får man per planta?

odlad inomhus kommer den i genomsnitt ge 65-75 gram per planta och kan enkelt ge 600 gram per kvadratmeter under en 600W lampa. Odlad utomhus föredrar den varmare klimat som i Spanien, Italien eller Kalifornien samt under de rätta omständigheterna kan producera över 100 gram per planta.

Vilken jord ska man ha till cannabis?

Bra jord för cannabis är vanligtvis mörk och rik, men inte för kompakt. Den ska ha bra vattenretention och dränering på samma gång, och den ska vara rik på rätt typer av näringsämnen. Dessutom ska pH-värdet vara mellan 6-7.

Vad menas med feminiserade frön?

Feminiserade cannabisfrön är genetiskt framtagna för att bara bli honplantor, och så blir det nästan alltid (till 99,9 %). Genom att eliminera risken för att få hanplantor gjorde detta framsteg det mycket enklare att odla cannabis, och dessutom mer ekonomiskt.

Är det farligt att röka gräs?

En tidig debut och ett fortsatt regelbundet och omfat- tande bruk av cannabis kan störa den normala utveckling- en av hjärnan. Forskning visar också på andra effekter av cannabisbruk så som försämrade kognitiva funktioner, be- roendeutveckling och ökad risk för psykotiska symtom, till exempel schizofreni.

Hur luktar gräs?

Både marijuana och hasch ger ifrån sig en stark söt lukt, när man röker dem. Marijuana kan rökas som cigarett (joint), men kan även rökas i torrpipa eller vattenpipa som kallas ”bong”. Den kan också blandas med mat och ätas, eller tillagas som te.

Share this post