Frågor

Hur beskattas forsakringsbolag?

Hur beskattas försäkringsbolag?

Återbäringar och andra utbetalningar av överskott på grund av en försäkring är skattefria, om premien för försäkringen inte får dras av. Detta gäller dock inte utbetalningar på grund av pensionsförsäkringar. Det gäller inte heller för sådana sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst (8 kap.

Varför betalar inte Försäkringsbolag moms?

Den skadelidandes skada uppgår på grund av att han har avdragsrätt för mervärdesskatten till kostnaden exklusive mervärdesskatt för skadans avhjälpande. Den ersättning som den skadevållande eller hans försäkringsbolag betalar till den skadelidande kan därför vara exklusive mervärdesskatt.

När betalas avkastningsskatt?

När du sparar i en kapitalförsäkring betalar du en så kallad avkastningsskatt. Det gör att du kan handla fonder och aktier utan att behöva skatta vid varje affär. Pengarna är skattade och klara när du tar ut dem, och du behöver heller inte tänka på att ta upp dina affärer i deklarationen – det löser vi åt dig.

Är studiemedel skattefritt?

Studiemedlen är skattefria och skiljer sig på så vis ifrån exempelvis den svenska a-kassan. Lånedelen måste till skillnad från bidragsdelen återbetalas.

Vad är avkastningsskatt?

Avkastningsskatt är en skatt på försäkringar som kapitalförsäkringar, pensionsförsäkringar och kapitalpension. Avkastningsskatten uppgår till 15% respektive 30% beroende på vem som är skattskyldig. Den högre avkastningsskatten om 30% används enbart för: innehav av utländska kapitalförsäkringar.

Är studiebidrag en inkomst?

När du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd finns det en inkomstgräns som kallas fribelopp. Om du har inkomster över fribeloppet så kan du inte få lika mycket bidrag och lån från CSN. Om din inkomst ändras i förhållande till fribeloppet ska du därför meddela det till oss.

Share this post