Frågor

Hur bokfor man webbhotell?

Hur bokför man webbhotell?

Bokföringskonto 6540 (IT-tjänster) kommer att debiteras samt ingående moms på 25%. Vid inköp av tjänster via nätet, så som programvaror, webbhotell och liknande inom Sverige kan man använda bokföringsmallen IT-produkter inrikes. Bokföringskonto 6230 (Datakommunikation) kommer att debiteras samt ingående moms på 25%.

Hur bokföra Domänavgift?

Vid ett köp av eller prenumeration på ett domännamn ska kostnaden bokföras på BAS-konto 6230 eller konto 6540. När ett företag eller privatperson vill bokföra domän eller bokför inköp av domän går det även att dela upp kostnaden mellan dessa konton.

Hur bokför man prenumeration?

Den del av en utgift för tidningar och tidskrifter som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. Kostnader för tidningar och tidskrifter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Hur bokför man kostnader för Spotify?

Däremot får bolaget inte avdrag för personliga levnadskostnader. Eftersom de vanligaste abonnemangen hos Spotify har dig som privatperson som avtalspart, och med enkelhet kan användas utanför arbetsplatsen, är det en överhängande risk att Skatteverket skulle se denna kostnad som en personlig levnadskostnad, dvs.

Hur ska man bokföra inköp av inventarier?

Inköp och försäljningar av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 12. En vinst vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 39 och en förlust vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 79.

Vilket konto facklitteratur?

Den del av en utgift för böcker och facklitteratur som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. Kostnader för böcker och facklitteratur klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Share this post