Frågor

Hur gor man bodelning under aktenskap?

Hur gör man bodelning under äktenskap?

Ni kan också göra en bodelning under äktenskapet, om ni är överens om det.

  1. Om ni gör en bodelning för att ni ska skiljas ska ni först lämna in en ansökan om skilsmässa till Tingsrätten.
  2. Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet ska ni först skicka in en anmälan till Skatteverket.

Hur lång tid har man på sig att begära bodelning?

Begäran om bodelning måste i så fall ske inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. I situationen du beskriver verkar det som att samboförhållandet upphörde när din sambo flyttade ut. Det skulle alltså innebära att hon kan begära bodelning inom ett år räknat från det att hon flyttade ut.

Vad innebär bodelning under äktenskapet?

Genom en bodelning under bestående äktenskap kan makarna utlösa giftorätten, dvs den fattigare makens anspråk på halva värdet av allt giftorättsgods omvandlas till en äganderätt. Genom bodelningen överförs värdet av tillgångarna i enlighet med giftorättsanspråket.

Vad kallas upplösning av ett äktenskap?

1 § Är makarna ense om att äktenskapet skall upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad. Denna skall föregås av betänketid, om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.

Vad ska en bodelning innehålla?

Vanligtvis innehåller avtalet en förteckning över tillgångarna, hur boet fördelas, en nöjdhetsförklaring mm. Ett bodelningsavtal skrivs med fördel av en jurist eftersom det finns en del juridiska krav att förhålla sig till. Avtalet måste överensstämma med verkligheten och bli korrekt.

Varför kan en bodelning ske under bestående äktenskap?

Syftet med en bodelning under pågående äktenskap är att klara upp vem som äger vad vilket innebär att en sådan bodelning inte är ett förfarande som gör att egendomen blir enskild, den förblir giftorättsgods och kommer fortfarande att ingå i en senare bodelning.

Share this post