Frågor

Hur lange maste ett pass vara giltigt inom EU?

Hur länge måste ett pass vara giltigt inom EU?

Pass och nationellt id-kort är giltigt i fem år för personer över 12 år. Pass och nationellt id-kort för barn under 12 år är giltigt i tre år.

Kan man resa i Europa utan pass?

Gränskontroller inom Schengen Polisen rekommenderar alla som ska resa inom EU/EES att ta med pass eller nationellt id-kort. Inom Norden brukar det oftast räcka med körkort utfärdat i ett nordiskt land för nordiska medborgare, men det är resenärens ansvar att styrka sitt medborgarskap.

Kan man resa med pass som går ut om 3 månader?

Ditt pass bör ha minst sex månaders giltighet om du reser internationellt. Många länder kommer att neka dig inresa om ditt pass inte är giltigt i minst 6 månader efter din sista resedag. Så om ditt pass har mindre än sex månader tills det går ut är det dags att förnya!

Vilka länder kräver pass?

Pass och nationellt id-kort När du som är svensk medborgare reser inom EU eller till Schengenländerna Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein ska du alltid ha med dig passet eller det nationella id-kortet som polisen utfärdar. Det är viktigt för att du ska kunna legitimera dig och visa i vilket land du är medborgare.

Många länder kräver även att ditt pass ska vara giltigt en viss tid efter du lämnat landet, sex månader är inte ovanligt. Kontrollera även att ditt pass är i gott skick. Du kan nekas inresa i ett annat land om ditt pass är skadad. Inom Schengenområdet behöver du alltid pass eller ett nationellt id-kort.

Kan man göra nytt pass innan det gamla gått ut?

Hur går det till på passexpeditionen? Du behöver ha med dig giltig svensk id-handling och ditt gamla pass och/eller nationella id-kort, om det fortfarande är giltigt. Avgiften betalas. Ett foto och fingeravtryck tas av passhandläggaren.

Hur gör man för att förnya sitt pass?

Du som är svensk medborgare kan ansöka om pass eller nationellt id-kort hos polisen. Du behöver boka tid och personligen komma till passexpeditionen med en giltig id-handling.

Share this post