Frågor

Hur manga grader ska det vara i en jordkallare?

Hur många grader ska det vara i en jordkällare?

Här lagras potatis, frukt, saft, sylt och mycket annat på ett traditionellt och klimatsmart sätt. Temperaturen i jordkällaren varierar mellan 10–12 grader på sommaren och 4–6 grader på vintern och markens naturliga fuktighet gör att varorna förblir färska under lång tid.

Hur förvara morötter i jordkällare?

Om du odlar senare sorter (så kallade vintermorötter) skördas dessa sent på hösten. Dessa ska sedan förvaras svalt, helst i en jordkällare. Varva morötterna med sand i lådor eller hinkar. En hög luftfuktighet är bra då den gör så att morötterna inte skrumpnar.

Vad kan man förvara i en jordkällare?

En bra jordkällare är idealet då grönsaker ska förvaras. Men alla grönsaker, rotsaker och frukter passar inte ihop. Av grönsakerna är det främst morötter, rödbetor, kålrot, vitkål och purjolök som lämpar sig för vinterförvaring.

Hur isolera jordkällare?

Isolering och ventilation är två grundläggande faktorer för en bra jordkällare. Det är viktigt att du isolerar utsidan mot inträngande fukt med kallasfalt eller platonmatta. Eftersom jordens fuktighet är en stor del av källarens kvalitet är det bra om du inte helgjuter golvet.

Hur kallt ska det vara i en matkällare?

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier om hur man bygger en matkällare….Hållbarhetstabell vid förvaring i matkällare.

Temperatur Lagringstid
Potatis ej under 4°C 10 månader
Lök 1°C 10 månader
Röd- och vitkål hängande i rotstocken 1°C 10 månader

Vad kan man förvara i en matkällare?

Där kan man förvara stora mänger rotfrukter, potatis och äpplen, och även en hel del annat. En jordkällare håller alltid en betydligt lägre temperatur än omgivande luft sommartid och är frostfri på vintern. Temperaturen i en jordkällare varierar mellan +10 och +12°C (på sommaren) och mellan +4 och +6°C (på vintern).

Vad kan man ha i en matkällare?

Hållbarhetstabell vid förvaring i matkällare

Potatis ej under 4°C 10 månader
Lök 1°C 10 månader
Röd- och vitkål hängande i rotstocken 1°C 10 månader
Morötter 1°C 7 månader
Purjolök 1°C 5 månader

Hur gör man en matkällare?

Tekniken att bygga en jordkällare har inte förändrats mycket genom åren även om man idag använder modernare material och verktyg.

  1. Marken kyler.
  2. Källarens placering.
  3. Ett jordkällarbygge består av ett antal moment och man bör räkna med att det tar minst två veckor innan man är färdig.
  4. Grävning.
  5. Formbygge 1.
  6. Armering.

Hur sköter man en jordkällare?

Det är viktigt att jordkällaren är tät mot vatten och skadedjur samt att den har ventilation. De flesta jordkällare har en luftsluss med dubbla dörrar. På så sätt minskar man mängden varm och fuktig luft att komma in på sommaren och på vinterhalvåret undviker man att värmen försvinner ut.

Hur mycket jord på jordkällare?

Jordkällaren täcks med 60 cm lager jord på alla sidor. Bygg en gång av 45×90 mm plank. Kör jord med skottkärra.

Hur renoverar man en gammal jordkällare?

Mycket kan en göra själv, som t ex:

  1. Att kapa ner och hålla borta träd, buskar och annan vegetation som kan skada valvet och stenmurarna.
  2. Se till att dörrarna fungerar och går att stänga.
  3. Om det verkar som att det läcker in ovanifrån in i jordkällaren kan en lägga ett enkelt tak ovanpå.

Du bygger matkällaren ungefär på samma sätt som man bygger en bastu. Rummet ska vara väl isolerat i framför allt väggar och tak och inte större än 15 m². Om du inte har ett färdigt rum kan du sätta upp en mellanvägg i ett större utrymme i till exempel garaget. Det är enkelt att installera kylaggregatet.

Hur ventilerar man en jordkällare?

Jordkällarens ventilation består vanligen av en ventilationskanal som går snett upp genom bakre gaveln eller upp genom valvtaket. Luftväxlingen sker genom ventilationsöppningar i eller i anslutning till dörrarna. Ibland är ventilationskanalen i bakre gaveln förstorad, för att fungera som potatisinkast.

Hur får man bort fukt i jordkällare?

När du ventilerar din jordkällare vintertid kommer kall luft att värmas något när den kommer in och kan därigenom ta upp fukt. Och den relativa fuktigheten sjunker. Du kan ta in luft runt dörren och ventilera ut genom taket. Ofta är dörrarna otäta så en ventil i taket räcker.

Hur byggde man jordkällare förr?

Föregångaren till jordkällaren var stukan som bestod av en grop i marken där man förvarade exempelvis rovor. Gropen täcktes sedan av ett isolerande skikt, exempelvis slanor, jord och torrt gräs. De äldsta kända jordkällarna kan dateras till mitten av 1700-talet.

Vad har man i matkällare?

Share this post