Frågor

Hur manga lakare pa akuten?

Hur många läkare på akuten?

I rapporten anger 40 procent av akutmottagningarna att icke-legitimerade läkare tjänstgjort ensamma på akutmottagningen. Några av akutmottagningarna uppger även att den enda närvarande läkarkompetensen på plats under natten vanligtvis utgörs av läkare som inte påbörjat sin specialisttjänstgöring.

Vad gör en läkare på akuten?

Akutläkare är en typ av läkare specialiserad på att hantera akut uppkomna skador och sjukdomar utan särskild begränsning till organsystem. Akutläkare arbetar företrädesvis i anslutning till akutmottagningar men kan även verka prehospitalt exempelvis inom avlägset belägen öppenvård eller inom ambulanssjukvård.

Hur många besöker akutmottagning?

Antalet besök på landets akutmottagningar minskade mellan 2019 och 2020 med 13 procent till 1,6 miljoner besök år 2020. Hälften av patienterna på landets akutmottagningar fick 2020 en läkarbedömning inom 50 minuter (median för tid till läkarbedömning). Det var en minskning med 8 minuter jämfört med 2019.

När är det okej att åka till akuten?

Du ska alltid åka till närmaste akutmottagning vid livshotande tillstånd eller om du känner dig allvarligt oroad över plötsligt uppkomna besvär som du inte känner igen. Exempel på sådana besvär kan vara: Bröstsmärtor. Plötsliga talsvårigheter.

Antalet besök på akutmottagningar i åldrarna 19 år eller äldre minskade mellan 2019 och 2020 med 13 procent till 1,6 miljoner besök år 20201. Av dessa besök stod personer 80 år eller äldre för 18 procent (knappt 300 000 besök). Störst var minskningen av antal besök i april, 26 procent följt av mars och maj, 19 procent.

Vad gör närakuten?

På länets närakuter kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Till exempel misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem.

Vad är en triage?

Triage betyder sortera och används på akutmottagningen för att underlätta prioritering av patienter utifrån den medicinska allvarlighetsgraden.

Share this post