Frågor

Hur manga timmar jobbar man som larare i veckan?

Hur många timmar jobbar man som lärare i veckan?

Ferietjänst, kallas också oreglerad arbetstid, är det endast läraryrket som tillämpar och är absolut vanligast för lärare. Det innebär att läraren har arbetsplatsförlagd tid på cirka 35 h/vecka och förtroendetid på cirka 10 h/vecka, totalt 45 h/vecka.

Hur många lektioner har en lärare i veckan?

Om vi antar att det för en timmes undervisning går åt en timme för- och efterarbete är du redan där uppe i mer än 40 timmar i veckan. Med möten, andra arbetsuppgifter, tid för paus, ställtid och allt annat som tar tid lär inte ekvationen gå ihop. Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet.

Vad är en reglerad arbetstid för lärare?

Många tror att det i avtalet står att lärare har en reglerad arbetstid på 35 timmar per vecka. Om den reglerade tiden fördelas jämnt över de 194 dagar som du tjänstgör blir det cirka sju timmar per dag, det vill säga 35 timmar på en femdagarsvecka. Det finns dock ingen reglering i något centralt avtal om 35 timmar per vecka.

Hur många timmar får man lägga ut på en arbetstid?

Dessa timmar delas upp i reglerad arbetstid (1 360 timmar) och oreglerad arbetstid/förtroendearbetstid (407 timmar). Den reglerade arbetstiden får läggas ut på högst 194 dagar under perioden augusti till juni. Det är fullt möjligt att lägga ut olika antal timmar olika veckor.

Vad är skyldigheten att arbeta 40 timmar i veckan på arbetsmarknaden?

Lärare är skyldiga att arbeta 40 timmar i veckan utslaget på hela året – precis som de flesta andra på arbetsmarknaden.

Hur får du koll på din arbetstid?

Lärarförbundet hjälper dig att få koll på din arbetstid, så att det följer reglerna i arbetstidsavtalet och att du inte arbetar för mycket. På de här sidorna ger vid dig råd och stöd kring allt som rör arbetstidsschema, reglerad och oreglerad arbetstid, årsarbetstid, förtroendearbetstid och övertid.

Share this post