Frågor

Hur mycket kakel till badrum?

Hur mycket kakel till badrum?

Räkna fram antal kvadratmeter du behöver för respektive kakel/klinker. Du mäter och multiplicerar längden med bredden….Så här räknar du ut hur mycket kakel du behöver och när du ska beställa det.

Storlek Överskott
15 cm x 15 cm + 15 %
20 cm x 20 cm + 15 %
25 cm x 40 cm + 20 %
30 cm x 60 cm + 20 %

Hur mycket får en platta Tanda?

Längd + bredd / 1000 + 1mm. På exempelvis en 30×60 platta blir det 1,9mm (90/1000 = 0,9mm + 1mm = 1,9mm). Oavsett hur stor en platta är får det maximala fogsprånget vara högst 2,0mm även om det enligt formeln skulle bli mer.

Hur räknar man ut kvadratmeter i ett badrum?

Börja med att knappa in höjden i badrummet i mm. Höjden är normalt samma på samtliga väggar. När ni mäter längden (bredden) på en vägg så mäter ni från hörn till hörn som ovan bild visar. Nästa steg är att mäta dörrar och fönster, uppge storleken på dessa så räknas denna yta bort automatiskt i vår kalkylator.

Hur räkna ut hur många plattor per kvadratmeter?

Med Webers program för åtgångsberäkning kan du enkelt räkna ut hur mycket material det går åt till ditt plattsättningsprojekt. Materialmängd redovisas som antal plattor, samt åtgång fästmassa och fogmassa i kg/m2 men också som antalet förpackningar för den angivna ytan.

Hur mycket klinker behövs?

Vill ni räkna ut golvytan så knappa in bredden samt längden på golvet i kalkylatorn till vänster. När ni är klar så klicka ”beräkna”. Glöm inte att lägga till 5-10% extra kakel spill när ni beställer, innan ni beställer så visa denna plattan ni valt.

Hur mycket får kakel Tanda?

Det finns toleransstandarder för plattornas fysiska egens- kaper. Generellt gäller att ju större plattor desto större av- vikelser är tillåtna inom toleransen, vilket kräver en noggran- nare montering. Fogsprång upp till 2 mm kan vara tillåtna, lägg en fem- krona under en platta och du får ca 2 mm fogsprång.

Hur bred fog klinker?

Rekommenderad fogbredd i sin tur är olika beroende på vilken typ av platta som ska läggas och sättas i badrummet. För våtpressade klinkerplattor gäller till exempel 5–9 mm medan det för kantslipade plattor är 1,5–2 mm. Fogarna ska för ögat uppfattas ha samma bredd över hela den keramiska beklädnaden.

Golvytan får du fram genom att ta längd x bredd vilket blir kvadratmeterytan. Tänk på att alltid lägga på 10% extra för spill, dvs. ibland behövs lite mer kakel beroende på hur många skärningar det är plus att det är bra att ha extra som reserv.

Hur stora plattor i dusch?

Det problem som kommer uppstå är det blir så kallat fogsprång (att det blir nivåskillnad) mellan respektive klinkerplatta. Just 6 kvm är att se som ett riktmärke då även storleken på duschplatsen och var i rummet brunnen ska placeras kommer spela in.

Share this post