Frågor

Hur mycket kostar det att losa lan i fortid?

Hur mycket kostar det att lösa lån i förtid?

Beräkna ränteskillnadsersättning. Om du vill lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden gått ut har banken rätt till en ersättning som kallas ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning som banken har rätt till när du löser ditt bolån i förtid.

Har köparen rätt att betala lånet i förtid?

Konsumentens rätt att betala skulden i förtid kan ses som en avbeställningsrätt; kreditavtalet har ju gått ut på att under den avtalade löptiden kreditgivaren skulle vara berättigad till viss ränta på lånet, som i de aktuella fallen förutsätts vara bunden.

När behöver man inte betala ränteskillnadsersättning?

Om du kan passa på att lösa ditt lån mellan två ränteperioder, eller om du har rörlig ränta, behöver du inte betala ränteskillnadsersättning.

Den kostnaden som uppstår får du då betala — och det kallas ränteskillnadsersättning. Det är alltså ingen avgift utan täcker våra räntekostnader som uppstår när du löser ditt lån i förtid.

Kan man betala av hela lånet direkt?

Ja, du kan lösa lån i förtid. Att lösa dina lån innebär att du betalar tillbaka hela beloppet du lånat inklusive den ränta som tillkommit för lånet. Anledningen till att många vill lösa sina lån är för att ju längre tid du lånar, desto mer måste du betala i ränta.

Hur mycket betalar man i ränteskillnad?

Enligt konsumentkreditlagen får ränteskillnadsersättningen, enligt det nya beräkningssättet, högst motsvara skillnaden mellan räntan på ditt lån och den ränta som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer (jämförelseräntan). På jämförelseräntan görs ett tillägg på 1 %.

Vad grundar sig den Jämförelseräntan på?

För att räkna ut ersättningen tar man fram en jämförelseränta, som baseras på dagsaktuella räntor på bostadsobligationer. Kalkylen visar vad det kostar att lösa ditt bolån i dag, eller ett tidigare datum.

Share this post