Frågor

Hur mycket maste man spika takpapp?

Hur mycket måste man spika takpapp?

Spika fast fotplåten med pappspik c/c 150 mm. Rulla ut första våden. Om taket skall täckas med tätskikt av bitumen eller shingel, avsluta underlagspappen på halva fotplåten (se bild). Om taket ska täckas med taktäckning på läkt avsluta pappen ca 2 cm från fotplåten.

Hur många lager takpapp?

För det första ska alla tak med en lutning under 45 grader alltid läggas med två skikt. För det andra önskar du säkert att takpappen ska hålla i många år – i så fall sparar du både pengar och läggningstid om du redan från början lägger två skikt. Det beror ju på att mycket av arbetet och en del material är desamma.

Måste man spika takpapp?

Den ska limmas helt och hållet och får inte spikas. För att forma remsan längs taket och upp längs trekantslisterna ska du skära ett litet hack, som sedan täcks med en trekantig lapp som limmas på. Slutligen spikas en vindskiveplåt på, så att den går ned över vindskivan och kanten av takpappen.

Pappspiken ska spikas genom båda lagren med ett centrumavstånd på 60 mm i ett sicksackmönster och 20 mm från klisterkantens över- och nederkant. Vid tvärskarvar snedskärs den övre våden så att det skiljer minst 15 cm i sidled mellan vådens över- och nederkant. Den underliggande pappen ska överlappas minst 15 cm.

Vad ska jag använda för takpapp?

Den mest hållbara lösningen får du genom att lägga två lager papp, men på tak där det inte är lika noga som på din bostad, t. ex. på ett förråd, kan du nöja dig med ett lager. Båda alternativen finns i en självhäftande variant som är lätt att arbeta med.

Takpappen ska läggas direkt på råsponten och dels spikas, dels limmas fast. Spikarna överlappas hela tiden av nästa våd, så de kommer inte att synas. På nocken, som du täcker sist, ska en våd klistras fast och sedan täckas vid sidorna av plåtlister.

Hur många pappspik per m2?

Underlagspapp – Rekommenderas Pappspik 3,0 x 22 mm eller 19 mm, varmförzinkad Pappspik spikas med C/c 60 mm Spikåtgång: Om pappbredden är 1 050 mm = 18 spik/m² Om Pappbredden är 700 mm = 27 spik/m²

Vad betyder Yep 2500?

YAP 2200 = P står för Polyesterstomme betyder högre rivhållfasthet. 2200 står för vikten per kvm. Yep 2500 = Är en slitstark underlagspapp med störst vikt och högst rivhållfasthet av dessa tre produkter.

Hur man spikar takpapp?

Börja med att passa in den övre våden i förhållande till den undre klisterremsan. Fäst den övre våden i överkant med några spik. Om pappen har en frilagd kant, dra bort releaseremsan. Fäst pappen med pappspik (20×2,8 eller 25×2,5) som sätts i sicksack med 60 mm avstånd, 20 mm från pappkanten.

Share this post