Frågor

Hur tranar man efter en stroke?

Hur tränar man efter en stroke?

Rörelseträning efter en stroke Sjukgymnastiken handlar om att man ska bli starkare, träna upp nedsatt balans och få tillbaka rörligheten. Gångträning är en vanlig del. Styrketräning har visat sig effektivt. CI-terapi eller spegelterapi tillämpas för den som behöver få tillbaka styrka och rörelseförmåga i hand och arm.

När kan man börja träna efter en stroke?

Det är viktigt att rehabiliterande träning påbörjas så snart som möjligt efter insjuknandet. De flesta förbättringar sker tidigt men kan fortsätta upp till flera år efteråt bland annat beroende på hur man tränar och tar hand om sig. stora individuella skillnader på vad man orkar och klarar av att göra.

Vad är orsaken till stroke?

Den allra vanligaste orsaken till stroke är att en blodpropp täpper till blodcirkulationen i ett område i hjärnan. Det kallas också för hjärninfarkt. En blodpropp kan bildas i ett trångt blodkärl i hjärnan och kallas då trombos. Ofta är det ett mindre blodkärl i hjärnan i de djupa delarna av hjärnan som har täppts till, så kallad småkärlssjukdom.

Vad innebär akuta behandling av stroke?

Den akuta behandlingen av stroke innebär att upprätthålla livsfunktionerna, det vill säga andning och blodcirkulation. Läkaren undersöker också vilka funktioner som påverkats. Vilken behandling i övrigt du får avgörs om det är en blödning eller en propp. Om du fått en blodpropp

Vad är stroke eller syrebrist?

Stroke. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus.

Kan man träna bort förlamning?

Med intensiv träning kan människor som drabbats av halvsidig förlamning få tillbaka rörelseförmågan. Genom att låsa fast den friska armen eller benet stimuleras den svaga sidan maximalt. På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har ett 30-tal strokepatienter prövat metoden. Och resultaten är förvånansvärt goda.

Hur förebyggs och behandlas stroke?

Det finns flera läkemedel som du kan få för att förebygga en ny stroke. Det kan vara läkemedel som sänker blodtrycket, minskar mängden blodfetter eller blodförtunnande medel. Rehabiliteringen är ofta den viktigaste delen av behandlingen för att träna upp de funktioner som skadats.

Share this post