Frågor

I vilket skede ringer man referenser?

I vilket skede ringer man referenser?

Referenstagning sker oftast sent i processen med den eller de slutkandidat(er) du har valt ut efter intervjuer. I vanliga fall ber du kandidaten lämna namn på referenspersoner som du kan kontakta. Ibland kan det hända att du vill prata med någon som kandidaten inte uppger.

Måste man ha med referenser?

Har du inga referenser? Glöm inte bort att en referens nödvändigtvis inte behöver vara chef. Det går också bra att uppge en kollega, kund eller uppdragsgivare du jobbat nära. En fördel med att ha flera referenser är att de kan tillföra olika perspektiv.

Hur refererar man till Svenska Dagbladet?

Exempel: 5 Thomas Steinfeld, ”Turismens värld står vid vägs ände”, Svenska Dagbladet (SvD) 7/1 2011, http://www.svd.se/turismens-varld-star-vid-vags-ande/om/kultur:understrecket [hämtad 2017-03-30]. I efterföljande fotnoter: 6 Steinfeld SvD 7/1 2011.

När de ringer referenser?

6. När ringer man referenser? Oftast vill rekryteraren ringa referenspersonerna i slutet av rekryteringsprocessen.

Hur kontakta referenser?

Ta hjälp av dina referenspersoner – och tacka dem Ring upp dem och fråga: Hur skulle du beskriva mig? Eller försök tänka dig in i vad din referens anser om dig. Ofta kommer man på en hel del när man föreställer sig vad någon annan skulle ha sagt. Se dina referenser som en del av ditt professionella nätverk.

Vad är viktigt att tänka på vid referenstagning?

Referenstagning – tre frågor som du inte får missa!

  • Vilken relation har du och kandidaten idag och vilken relation hade ni när ni jobbade ihop?
  • Om du hade möjlighet att anställa kandidaten igen, skulle du göra det?
  • Fråga också om varför eller varför inte beroende på referentens svar.

Vilka skriver på SvD?

Maria Ludvigsson, Lydia Wålsten, Tove Lifvendahl, Ivar Arpi och Olof Ehrenkrona. Det finns många olika röster och vinjetter på ledarsidan. Här finns en snabbguide till vad de olika formaten innebär.

Vad kostar prenumeration på Svenska Dagbladet?

SvD alla dagar Från 539 kr/mån tillsvidare. Avsluta när du vill.

Vad ska man fråga en referens?

Tidigare relation

  • Vilken relation har du till kandidaten?
  • Vad har ni haft för yrkesmässig relation? (
  • Hur länge har du känt kandidaten?
  • Hur länge arbetade du och kandidaten tillsammans?
  • Hur länge sedan var det ni arbetade tillsammans?
  • Vilken position har/hade kandidaten?

Vad säger man till de som ska vara referens?

En referens ska vara någon som känner dig väl, helst genom jobbet. Dina referenser ska till exempel kunna beskriva vilken roll du har tagit i grupper, hur du har hanterat utmaningar och andra jobbsituationer. Två eller tre namn brukar vara lagom. Anpassa valet av personer efter jobbet du söker.

Share this post