Frågor

Kan man avsatta kungen?

Kan man avsätta kungen?

När kan kungen avsättas? – Han kan inte avsättas. Om kungen begick svåra brott skulle det kunna leda till att han avgick på grund av att han får mycket kritik. Men formellt kan kungen inte avsättas på grund av brott.

Kan kungen upplösa riksdagen?

Statschefens ställning Om inte någon arvsberättigad medlem av kungahuset kan tjänstgöra, utses en tillfällig riksföreståndare av riksdagen. Om inte någon annan behörig kan tjänstgöra som riksföreståndare, fungerar riksdagens talman som tillfällig riksföreståndare. – Regeringsformen 5 kap 8 §.

Får kungen köra för fort?

Kungens immunitet innebär att han inte kan straffas för fel han begår. Han kan inte straffas om han kör rattfull och han kan inte straffas om han kör för fort, för att ta två exempel. Men har FÅR inte köra full, och han FÅR inte köra fört fort.

Kan kungen benåda?

Gällande benådning Endast regeringen har möjlighet att genom nåd befria någon från en brottspåföljd eller mildra påföljden, (12 kap. 9 § regeringsformen). Nåd är till för undantagssituationer, och det är regeringens sak att avgöra i varje enskilt fall om nåd ska beviljas eller inte.

Kan kungen bli arresterad?

Kungen kan inte åtalas för sina gärningar. Detta regleras i 5 kap. 8 § regeringsformen. Den straffrättsliga immuniteten omfattar alla gärningar, både sådana som utförs i tjänsten och sådana som är av rent privat natur.

Vem tar över efter kungen?

Kronprinsessan Victoria tar över efter kungen.

Varför har kungen makt?

I sin funktion som rikets främste representant i förhållande till andra länder ackrediterar Kungen utländska ambassadörer. Han undertecknar också de svenska ambassadörernas kreditivbrev. Han är dessutom främste representant för den svenska försvarsmakten och innehar försvarsgrenarnas högsta grader.

Vem bestämmer vad kungen ska göra?

Kungen är som statschef Sveriges främste representant. Han ska dessutom ”vara en samlande symbol för nationen” enligt 1974 års regeringsform och riksdagsordning. De obligatoriska funktioner som finns kvar efter Torekovskompromissen är: Representera Sverige och vara en samlande symbol för nationen.

Share this post