Frågor

Kan man neka lon?

Kan man neka lön?

Kontakta Unionen om arbetsgivaren inte kan eller vill betala ut din lön. Har företaget dåligt med pengar eller om arbetsgivaren av annan anledning inte kan eller vill betala ut din lön bör du kontakta Unionen för vidare hjälp.

Vad händer om man Arbetsvägrar under uppsägningstid?

Den arbetstagare som underlåter att fullfölja arbetet under uppsägningstiden blir av med sin rätt till uppsägningslön. Vid en arbetsvägran bryter arbetstagaren mot ert avtal och begår i och med det ett avtalsbrott. Arbetstagaren kan då även bli ersättningsskyldig för den skada som du som arbetsgivare lidit pga.

Vad ska man gör om arbetsgivaren inte betalar ut lön?

En arbetstagare behöver inte vara anställd när lönefordran skickas utan det räcker med att anställning har förelegat och att det finns innestående lön. Betalar arbetsgivaren inte ut lön efter uppmaning därtill kan arbetstagaren via ett juridiskt ombud få hjälp i ärendet.

Vad gör man om man inte får sin lön utbetald?

Om du inte får din lön från din arbetsgivare, ska du agera direkt. Dröjer du med att sammanställa ett underlag för att driva in lönefordran riskerar du att gå miste om ersättning som du har rätt till. Du kan ta hjälp av Ledarna för att driva in din lönefordran, det är en tjänst som ingår i ditt medlemskap.

Hur länge får lönen vara försenad?

Du som är anställd får pengar från länsstyrelsen om arbetsgivaren går i konkurs, det kallas statlig lönegaranti. Det går att få ersättning för utebliven lön som är intjänad inom tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten, inte tidigare. Om bolaget sätts i konkurs blir alla anställda uppsagda.

Kontakta Unionen om arbetsgivaren inte kan eller vill betala ut din lön. Har företaget dåligt med pengar eller om arbetsgivaren av annan anledning inte kan eller vill betala ut din lön bör du kontakta Unionen för vidare hjälp. Om Unionen har en klubb på din arbetsplats – kontakta gärna någon i klubben.

Share this post