Frågor

Maste arbetsgivare ha forsakring?

Måste arbetsgivare ha försäkring?

Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda. För företag utan kollektivavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. Det kan dock förekomma obligatoriska försäkringar inom vissa verksamheter, som exempelvis inom vissa delar av byggbranschen.

Har man livförsäkring via jobbet?

Om din arbetsgivare har en kollektivavtalad ITP-försäkring omfattas du även av tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Den är en livförsäkring som ger ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle avlida. Du bestämmer själv vem eller vilka förmånstagare som ska få pengarna.

Det finns ingen lag som säger att arbetsgivaren måste erbjuda sina anställda en olycksfallsförsäkring. Däremot finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring som ger ersättning för om du som anställd blir permanent oförmögen att arbeta och det beror på sjukdom eller olyckshändelse relaterad till ditt arbete.

När arbetsgivaren inte har kollektivavtal?

Generellt gäller att om kollektivavtal saknas ska de förmåner som kan aktualiseras regleras i anställningsavtalet för att du ska ha rätt till dem. Observera att ensidiga utfästelser av arbetsgivaren kan dras tillbaka utan att personalen tillfrågas (exempelvis kan policy-dokument ändras ensamt av arbetsgivaren).

Vad gäller vid olycka på arbetsplats?

Du som arbetsgivare ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan och de allvarliga arbetsolyckorna och de allvarliga tillbuden till Arbetsmiljöverket. Du behöver också reda ut vad som har hänt, så att det inte händer igen.

Var hittar jag försäkringsbrev?

Om du har valt att få dina dokument digitalt hittar du försäkringsbrevet under Dokument när du loggar in på Mina sidor. Har du Kivra kan du få ditt försäkringsbrev direkt i Kivra.

Vad är ett försäkringsbrev?

Vad är ett försäkringsbrev? Ur försäkringsbrevet framgår försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll, såsom avtalsparterna, försäkringsformen, försäkringens giltighet och försäkringspremien samt andra eventuella specialvillkor gällande försäkringen.

Share this post