Frågor

Nar andrades momsen?

När ändrades momsen?

Momsen ersatte omsen 1969 när Gunnar Sträng var finansminister. Momsen innebär en beskattning av mervärdet i varje led till skillnad mot omsen som var en skatt i sista ledet mot konsumenten. Övergång till moms var en trend inom EG-länderna (numera EU) som införde moms 1967 och Sverige hängde på denna trend.

Vad händer om momsen sänks?

En förutsättning för att nedsatt moms på livsmedel alls ska förstärka hushållens köpkraft är att momsnedsättningen resulterat i att priserna på livsmedel sänkts eller åtminstone inte höjts i samma takt som de annars skulle gjort. Det är genom sänkta priser på livsmedel som hushållen förstärker sin köpkraft.

Hur mycket moms betalar enskild firma?

Försäljning och fakturering av moms (utgående moms) Då du fakturerar tjänster eller varor från kunden ska du utöver det skattefria priset lägga till moms på det fakturerade beloppet. Dvs. om du skriver en fakturera på 10 000:- så lägger du vanligtvis till 25% moms så att fakturans totalbelopp blir 12 500:-.

Vad händer om man höjer momsen?

Om den generella momsen höjdes från dagens 25 procent till 30 procent skulle konsumtionen i Sverige minska med 4 procent enligt utredningen. Det skulle ge skatteintäkter på ungefär 50 miljarder, att växla mot lägre skatt på arbete.

Hur fungerar EU moms?

Om du säljer och skickar varor till en näringsidkare i ett annat EU-land, ska du inte ta ut någon moms – förutsatt att kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer i EU. Du får fortfarande dra av ingående moms, dvs. momsen på de varor och tjänster som du har köpt för att kunna genomföra försäljningen.

Måste man betala moms inom EU?

När du köper varor momsfritt ska du själv beräkna momsen på varans värde och redovisa den till Skatteverket via din momsdeklaration. Om du säljer dina varor till företag inom EU ska du inte lägga på svensk moms. Om du säljer till privatpersoner ska du däremot lägga på svensk moms på fakturan.

Share this post