Frågor

Nar avslutas en budgivning pa hus?

När avslutas en budgivning på hus?

Eftersom bud inte är bindande är budgivningen inte över förrän köpekontraktet signerats av både köpare och säljare. Kommer det in ytterligare bud innan kontraktet är påskrivet har mäklaren en skyldighet att framföra budet till säljaren och säljaren är fri att anta eller avfärda budet.

Hur länge ska man ha budgivning?

Hur länge pågår en budgivning? En budgivning pågår tills sista budet är lagt och det bara finns en spekulant kvar. Säljaren har också rätt att välja ut en köpare och stoppa budgivningen. Det finns ingen begränsning i tid hur länge en budgivning kan hålla på.

Vad menas med accepterat pris på bostad?

Står det accepterat pris i bostadsannonsen är priset som uppgetts det säljaren kan tänka sig att sälja för, och som ligger nära mäklarens värdering av bostaden. Att bostaden ligger ute med ett accepterat pris betyder dock inte att den måste säljas till det priset.

Vad betyder accepterat pris på Hemnet?

Acceptpris, accepterat pris Acceptpris används emellanåt vid bostadsförsäljning som en slags indikation om lägsta pris som säljaren kan tänka sig att sälja för. Det är alltså inget fast pris som säljaren måste acceptera.

Vad är ett acceptpris?

Acceptpris, eller accepterat pris, är det pris som säljaren av en bostad kan tänka sig att acceptera som slutpris för bostaden. Acceptpris bör, precis som utgångspriset, motsvara ett ungefärligt värde på bostaden baserat på tidigare försäljningar av liknande bostäder i området.

Det finns ingen tidsbegränsning hur länge en budgivning kan hålla på, men formellt avslutas budgivningen när kontraktet är signerat.

Varför köpebrev?

Köpebrevet fungerar som ett kvitto i de fall då betalning sker längre fram i tiden än när köpekontraktet upprättas. – Något köpebrev behövs därför inte om köparen betalar hela köpeskillingen när kontraktet tecknas och köparen får hela köpeskillingen kvitterad direkt på köpekontraktet.

Share this post