Frågor

Nar och varfor gors fyllningar?

När och varför görs fyllningar?

Det finns olika anledningar till varför en fyllning behövs göras: Ett hål som orsakas av karies, dålig emalj eller djupa fåror i tuggytan. Får man karies i en tand tas den skadade delen med karies bort och ersätts av komposit som blir en ny del av tanden.

https://www.youtube.com/watch?v=bDMSkUQW6yU

Vad är fyllningar?

En fyllning förhindrar att hålet i tanden blir större genom att den stänger till de områden där bakterier kan ta sig in. De fyllningsmaterial som används är kompositplast, glasjonomer, porslin och guld. Amalgam används numera mycket litet.

Vad heter det som man lagade tänder med förut?

Amalgam har använts inom tandvården med en blandning av kvicksilver, silver, koppar, indium, tenn och zink. Cirka hälften av en amalgamfyllning består av kvicksilver beroende på hur väl tandläkaren packar amalgamet.

Kan man laga sina tänder själv?

Cavit W är en provisorisk tandfyllning som självhärdar under inverkan av fukt. Används för provisoriska fyllningar som temporärt täckmaterial för kaviteter/hålrum i tänderna, innan åtgärd hos tandläkare kan utföras.

Vilken funktion ska temporära fyllningar ha?

Enkelt att avlägsna. Skydda/stödja kvarvarande tandsubstans under behandlingen. Estetiskt tilltalande.

Hur länge håller en Plastfyllning?

En kompositfyllning håller i ungefär 5–10 år och materialet fungerar bäst vid små lagningar. Nackdelar med kompositer är t ex att de är känsliga för påfrestningar som hårt tuggtryck och att de lättare samlar plack (bakteriebeläggningar) än en oskadad tandyta.

Kan en lagning lossna?

Det är vanligt att den lossnar och att du får gå tillbaka till tandläkaren för att sätta tillbaka den igen. När den permanenta kronan är klar tas den tillfälliga kronan bort.

Kan hål i tanden läka själv?

Kariesangrepp börjar med att bakterier fäster vid tandytan (emaljen). Dessa bakterier har förmågan att producera syror som i sin tur fräter sönder tanden – man får karies ”hål i tanden”. Så länge tandens emaljyta är intakt finns det chans att angreppet stannar av. En liten skada kan t.o.m. läka ut av sig själv.

Share this post