Frågor

Vad ager BlackRock i Sverige?

Vad äger BlackRock i Sverige?

Investors största ägare

Ägare Antal aktier % av röster
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 613 876 687 42,95%
AMF Pension & Fonder 128 922 446 8,06%
Alecta Pensionsförsäkring 125 418 240 2,44%
BlackRock 71 726 664 1,12%

Vilka bolag äger BlackRock?

Tio största börsbolagen: Ägande i respektive kategori

Bolag Utlandet Blackrock
Fabege 39% 3,9%
Wallenstam 10% 1,4%
Atrium Ljungberg 16% 0,01%
Hemfosa 36% 1,5%

Vem äger BlackRock?

BlackRock Inc, är en stor amerikansk fondförvaltare. Den 19 april 2017 förvaltade BlackRock tillgångar på totalt 5,42 biljoner amerikanska dollar. Bolaget grundades 1988 som en del i Blackstone Group.

En annan stor internationell aktör på Stockholmsbörsen är Blackrock – även de äger aktier i alla de tio största bolagen på Stockholmsbörsen. Störst andel i Fabege med 3,9 procent och minst i Atrium Ljungberg med endast 0,01 procent.

Vilka företag äger BlackRock?

Hur mycket förvaltar BlackRock?

BlackRock, som har sitt huvudkontor i New York, förvaltar totalt cirka 40 000 miljarder kronor – tio gånger Sveriges hela BNP – vilket gör dem till världens största fondförvaltare.

Hur mycket äger BlackRock?

BlackRock nu näst störst i JM Amerikanska fondjätten BlackRock har sedan årsskiftet köpt på sig ett stort antal aktier i JM via sina olika fonder. På tisdagen flaggade man sedan för att innehavet nu uppgår till 5,9 miljoner aktier, motsvarande 8,3 procent av kapital och röster.

Vilka bolag äger Industrivärden?

Aktieportföljen består av investeringar i Sandvik, Volvo, Handelsbanken, Essity, SCA, Ericsson och Skanska. Innehavsbolagen har starka positioner inom sina respektive områden och aktieportföljen bedöms ha en långsiktigt attraktiv avkastningspotential till balanserad risk.

Vem startade börsen?

Börsens historia börjar år 1460. Detta skedde i Antwerpen, Belgien. Här var det en familj vid namn Van der Beurze, som också var den rikaste och mest framgångsrika familjen, vilka startade det som idag kallas för börsen.

Where can I find Blackrock bracer?

Blackrock Bracer is a quest item needed for Final Preparations. It is looted from Quartermaster Zigris. In the Items category. Added in Classic World of Warcraft.

How much does better bra cost?

The cost of Better Bra is $19.99 and the shipping is FREE! This price was obtained from the As Seen on TV commercial page which was taken offline due to Better Bra being discontinued. Better Bra may still be found for sale on Amazon or Ebay.

What does Blackrock do for companies?

Companies, organisations, and global governments come to BlackRock for unbiased advice on complex capital market exposures, help developing investment strategies and comprehensive investment management technology, all anchored by our core expertise in understanding and managing risk.

What is Blackrock Aladdin®?

BlackRock Solutions also provides Aladdin®, our fully-integrated investment management technology platform. Aladdin®, our unique fully integrated enterprise investment solution, combines risk analytics with portfolio management, trading and operations tools to support a consistent, efficient and controlled investment process.

Share this post