Frågor

Vad ar Direktreglering?

Vad är Direktreglering?

När djursjukhuset eller djurkliniken reglerar kostnaden för en försäkrad skada direkt med försäkringsbolaget kallas det direktreglering. Vi direktreglering innebär det att djurägaren endast betalar en fast och en rörlig självrisk, samt övriga kostnader som inte omfattas av försäkringen, till djursjukhuset/djurkliniken.

Var kan du hitta om ett läkemedel omfattas av Läkemedelsförsäkringen?

Är ditt läkemedel med i Läkemedelsförsäkringen? För de läkemedel som deltar i Fass hittas informationen om försäkringen på FASS.se, för de som inte deltar i Fass så kan du titta på vårt register över Läkemedelsförsäkringens delägare.

Vilka försäkringar bör man ha när man reser?

Om du ska på en vanlig semesterresa så räcker oftast reseskyddet i din hemförsäkring. Det hjälper dig till exempel om du blir akut sjuk eller är med om en olycka. Ska du vara borta längre än 45 dagar behöver du förlänga ditt reseskydd eller köpa en separat reseförsäkring.

Vad ingår i min hemförsäkring Länsförsäkringar?

Grundutbudet i alla våra hemförsäkringar omfattar egendomsskydd för dina saker om de blir stulna eller skadade genom brand, vatten eller i samband med inbrott. Dessutom ingår reseskydd (45 dagar), överfallsskydd, rättsskydd (om du hamnar i rättstvist) och ansvarsskydd (om du skulle bli krävd på skadestånd).

Kan inte betala veterinär?

Det är som nämnt oklart om denna lag kan tillämpas i detta fall. I övrigt finns i Sverige en allmän rätt (så kallad retentionsrätt) att innehålla saker i väntan på betalning. Med stöd av 12 kap 8 § handelsbalken är det alltså möjligt för en veterinär eller ett djursjukhus att behålla ditt djur till dess betalning sker.

Hur lång tid tar Direktreglering?

Det vanliga är att djurägaren betalar hela summan direkt på djursjukhuset och sedan skickar kvittot till försäkringsbolaget. Det brukar då ta ett par veckor innan det att du får pengar tillbaka. Är ditt djur försäkrat kan vi även hjälpa dig att göra en så kallad direktreglering.

Kan man få ersättning för medicin?

Staten subventionerar, det vill säga ger ekonomiskt stöd, när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Det skydd mot höga kostnader som lagen ger kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Har jag rätt till ersättning vid skada?

Anmäl din skada så snart som möjligt till försäkringsbolaget. Anmäl också din skada till dina olycksfallsförsäkringar. Du kan ha rätt till ersättning för allt från merkostnader till invaliditetsersättning och inkomstförlust. På Svensk Försäkrings webbplats kan du se exempel på hur personskador hanteras.

Vad ingår i hemförsäkringens reseförsäkring?

Det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar. Den gäller i 45 dagar och räcker oftast om du ska på en vanlig semesterresa. Hemförsäkringarnas reseskydd ger ersättning för de viktigaste händelserna du kan råka ut för på en resa, till exempel akut sjukdom och olycksfall.

Vad ingår i mastercards reseförsäkring?

Innehåll i kompletterande kortförsäkringen – Betal- och kreditkort Mastercard

  • Avbeställningsförsäkring.
  • Försening av bagage.
  • Missat anslutningsflyg.
  • Självriskskydd för hem och bil.
  • Självriskeliminering för hyrbil vid resa.
  • Kapitalbelopp vid olycksfall.
  • Ankomstförsening.
  • Giltighetstid för försäkringen – 90 dagar.

Hur mycket täcker Agria Djurförsäkring?

Hundförsäkring Räkna ut pris för din hundförsäkring

Jämför hundförsäkring Jämför och välj den försäkring som bäst passar dig och din hund! Agria Mini Billig och begränsad För dig som vill ha en försäkring till en lägre kostnad med ett mer begränsat skydd.
Fast självrisk 1 500 kr
Rörlig självrisk 25%
Självriskperiod 125 dagar

Hur vet jag min självrisk?

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller mobilt Bank-id.

Hur fungerar det med självrisk?

Självrisk är den avgift som du måste betala för att få ut dina pengar vid ett försäkringsärende. Om du exempelvis har en självrisk på 2 000 kronor och din bil utsätts för skador till en kostnad av 8 000 kronor får du effektivt ut 6 000 kronor i ersättning.

Share this post