Frågor

Vad ar elektroniska komponenter?

Vad är elektroniska komponenter?

Den består av transistorer, dioder, motstånd och andra komponenter som är ihopbyggda redan på fabriken. Kretsarna kan göras mycket små. Från början lyckades man bygga in något tiotal transistorer och andra komponenter i en IC-krets eller chip. Sedan har antalet ökat hela tiden.

Vilka är de vanligaste elektriska komponenterna?

Elektriska komponenter

 • Motstånd/Resistor. Inom nästan samtliga elektronikkopplingar så finns det ett motstånd.
 • Diod. En diod används för att det bara ska släppas igenom el åt ett håll.
 • Lysdiod (LED)
 • Transistor.
 • Kondensator.
 • IC-krets.

Varför är det viktigt att sätta transistorerna kondensatorn och dioden på rätt håll?

Det är viktigt att man måste kopplas in det rätt med transistorn annars funkar det inte. En diod har bara en funktion det är att släppa igenom ström från ett håll. Den ström dioden släpper ifrån är plus till minus tecken.

Vad räknas som elektronik?

Elektronik är den gren av elektrotekniken som bygger på rörelserna hos elektroner i vakuum, gaser eller fasta material (inklusive halvledare). I modernt språkbruk omfattas även användningen av elektroniska komponenter, inom bland annat radio, television, datateknik, kommunikation, informationsteknik och mätteknik.

Vad finns det för komponenter?

Vad är komponenter? När du bygger kretsar använder du komponenter.

 • Diod. Dioden används för att göra strömmen likriktad.
 • Lysdiod. Lysdioden är en diod som lyser när strömmen passerar genom den.
 • Termistor.
 • Fotomotstånd.
 • Transistor och fototransistor.
 • Spole och kondensator.
 • Vad gör en diod?

  En diod är en halvledare som i princip fungerar som en enkelriktad brytare. Den gör att strömmen flödar lätt i ena riktningen, men begränsar kraftigt att ström flödar i motsatt riktning. Dioder kallas även likriktare eftersom de ändrar växelström (AC) till pulserande likström (DC).

  Vilka komponenter finns det i elektriska kretsar?

  En elektrisk krets består av elektromekaniska och elektroniska komponenter som till exempel ström- och spänningskällor, strömbrytare, glödlampor, elmotorer, reläer, resistorer, kondensatorer, induktorer, transistorer och dioder sammankopplade med elektriska ledningar så att de bildar en sluten krets, sådan att en …

  Hur stor är strömmen i kretsen?

  För att mäta hur stor strömmen är i kretsen så placerar vi en amperemeter i kretsen. Amperemetern markerar vi med en rund ring med ett A i. Ett vanligt scenario för elektriska kretsar är att man vet hur stor spänning som alstras av spänningskällan samtidigt som man vet resistanserna hos motstånden.

  Vad använder man dioder till?

  Dioder leder ström mycket bra åt ena hållet, men nästan inte alls åt andra hållet. Därför kan dioder användas för att göra om ström från växelström till likström, likriktning. Med bara en diod släpps växelströmmen fram när den är på väg åt ena hållet, men ingen ström flyter under den andra hälften av tiden.

  Varför har man resistor?

  Resistor. Vi har redan använt resistorer (motstånd) i tidigare kapitel. De fyller en viktig funktion i många av kretsarna som vi bygger. Resistorns huvuduppgifter är att sänka spänningen och begränsa strömmen i en krets.

  Är elektronik farligt avfall?

  Elektronikavfall innehåller en rad komponenter som är ytterst skadliga för oss och vår miljö, varför det ofta klassas som farligt avfall.

  När uppfanns elektronik?

  Alessandro Voltas galvaniska kondensator från åren 1779 och 1780, eller Voltas stapel från 1800 kan ses som början på den moderna elektriciteten och kom att bana väg för en rad nya upptäckter inom elektricitetens område. Det var även Volta som fick namnge enheten för spänning, volt.

  Elektronisk komponent[redigera | redigera wikitext] Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar. Man skiljer på passiva komponenter och aktiva komponenter.

  Vilka elektronikkomponenter finns det?

  Share this post